KAKO POMOĆI DECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Centar za edukaciju i rehabilitaciju pod pokroviteljstvom Opštine Stari grad, u saradnji sa kancelarijom za mlade Opštine Stari grad organizuju 10. i 11. decembar 2011. godine konferenciju pod nazivom „Kako pomoći deci sa smetnjama u razvoju“ (multidisciplinarni pristup), u Svečana sala Opštine Stari grad u Beogradu, Konferencija će okupiti relevantne stručnjake iz zemlje i inostranstva…

DECEMBARSKI SASTANAK STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA

Sastanak REPUBLIČKE SEKCIJE STRUČNIH SARADNIKA SREDNJIH ŠKOLA održan se u utorak, 13. decembra 2011. Dnevni red bio je:1. Smiljana Grujić i Tanja Sijaković: Kompetencije nastavnika2. Snežana Marković: Kreiranje internet kurseva namenjenih permanentnom učenju na daljinu3. Eleonora Vlahović: Prikaz konkursa kreativne škole