Istorija Beograda

Beograd je grad burne ali često i tragične sudbine, pre svega zbog svog jedinstvenog položaja na ušću Save u Dunav, na razmeđu Istoka i Zapada. Preko njega su prolazili i ukrštali se putevi kojima su nadirali ratnički narodi koji su osvajali i razarali ovaj grad, iznova ga gradili i dograđivali. Ime Beograd prvi put je…

Filozofski fakultet u Beograd

  http://www.f.bg.ac.rs Filozofski fakultet je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej. Danas je Filozofski fakultet moderna škola koja prati sve savremene tokove evropskog akademskog prostora. Filozofski fakultet ima 255 saradnika u nastavi, a na njemu studira oko 6000 studenata na svim…