DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU 23-24.09.2011.

DANI PRIMENJENE PSIHOLOGIJE U NIŠU, VII konferencija sa međunarodnim učešćem, održaće se 23. i 24. septembra 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.Glavna tema ovogodišnje Konferencije je PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE. Za rad po sekcijama na ovom skupu predviđene su sledeće teme: Pozitivna psihologija; Psihologija rodnih razlika; Psihologija i mediji; Psihologija u vanrednim situacijama; Usklađenost porodičnih i…