Izveštaj Verifikacione komisije 2011.

IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE Izborna Skupština Društva psihologa Srbije 19.03.2011. Evidentirano je 47 predstavnika aktivnih sekcija i podružnica. Na Izbornoj Skupštini prisustvo je na početku potvrdilo 38 predstavnika, dok je u glasanju učestvovalo 37 predstavnika. Jedan predstavnik je napustio Skupštinu u toku sednice. Posle objavljenog glasanja Komisija je konstatovala da je predato 37 glasačkih listića, to…

Poslovnik o radu Odbora za etička pitanja

NACRT Na osnovu člana 61. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi POSLOVNIK  O  RADU ODBORA  ZA  ETIČKA  PITANJA  PSIHOLOGA Član  1. Odbor  za  etička  pitanja  psihologa  Srbije ( u nastravku: Odbor) ima  sedam članova, koje imenuje Skupština Društva  psihologa Srbije ( u nastavku: DPS). Skupština DPS  bira…

Poslovnik o radu Izvršnog odbora

NACRT Na osnovu člana 47. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi POSLOVNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE I Opšte odredbe član 1. Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: IO), način donošenja odluka, pripremanje i sazivanje sednica,…

Pravilnik o radu Nadzornog odbora

NACRT Na osnovu člana 39. Statuta Drištva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _______ god. donosi PRAVILNIK O RADU Nadzornog odbora Društva psihologa Srbije I Opšte odredbe član 1. Ovim Pravilnikom se uređuje: pripremanje i sazivanje sednica, rad na sednicama Nadzornog odbora, način vršenja funkcije, kontrole,…

Pravilnik o radu Suda časti

NACRT Na osnovu člana 39. 62. i 63. Statuta Drustva psihologa Srbije od 30. januara 2010. godine Skupština Društva psihologa Srbije na svojoj sednici održanoj _____________ . god. donosi PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI I Opšte odredbe Član 1. Sud časti je organ Društva psiholog Srbije čija je osnovna funkcija zaštita etičkih normi struke i…

Poslovnik o radu Skupštine

NACRT Na osnovu člana 37. Statuta Društva psihologa Srbije, Skupština Društva psihologa Srbije na Skupštini održanoj ___________ godine donosi POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE I OPŠTE ODREDBE član 1. Ovim Poslovnikom se reguliše način rada Skupštine Društva psihologa Srbije ( u daljem tekstu: Skupština), način donošenja odluka, izbor tela i organa, kao i…

Izveštaj o radu Odbora za etička pitanja 2011.

SKUPŠTINI DRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJEIZVEŠTAJ ODBORA ZA ETIČKA PITANJADRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE 1. O RADU ODBORA  OD OSNIVANJA 2. O RADU ODBORA U 2010. GODINI AD 1. 1.1. Pod pritiskom  protoka vremena od nastanka prvog Kodeksa  etike psihologa Srbijee 1971. godine i  društveno-političkih promena u zemlji, a  na opasku  nekoliko  psihologa  tokom 1992. da je iz navednih…

Izveštaj o radu NO DPS 2011.

NADZORNI ODBORDRUŠTVA PSIHOLOGA SRBIJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ2010. godina Nadzorni odbor u protekloj 2010. godini radio je u sledećem sastavu:Žaklina Đurić, predsednikMilja Krivokuća, članLjiljana Trlaja, član- zamena Gordana Lazić, članVanja Simović, član – zamena U toku protekle godine Nadzorni odbor se sastao dva  puta uz češće konsultacije koje su se obavljale telefonskim putem. Predsednik Nadzornog odbora redovno…

Izveštaj o radu UO CPP 2011.

  Mandatni izveštaj o radu Upravnog odbora CPPza period od 2007. do 2010. god. Upravni odbor Centra za primenjenu psihologiju doo. U sastavu : Duško Babić,predsednik Upravnog odbora Bora Kuzmanović, član Jadranka Dimov, član Dobrila Vujić, član Lazar Tenjović, član Eleonora Vlahović, član Spomena Milačić, član Formiran je 5.12.2006.god.  (na osnovu Zakona o privrednim društvima)…

Izveštaj o radu IO DPS, 2011.

  IZVEŠTAJ O RADU IZVRŠNOG ODBORAZA MANDATNI PERIOD OD 2008. DO 2011. GODINE U periodu od 2008. do 2011.godine  radio je novoizabrani IO DPS koji je imao kontinuitet u radu kroz angažman predsednika IO koji je reizabran  iz predhodnog perioda 2006. do 2008. godine. U ovom mandatnom periodu održano je 20 sednica IO, Ni jedna…