PN 341

Određena centralna tema Sabora psihologa Srbije 2011.NAŠ IDENTITET I DRUŠTVENE PROMENE Emilija Marković i Slavko Milojković Na sednici Izvršnog odbora, održanoj 28. januara 2011. godine odlučeno je da centralna tema ovogodišnjeg Sabora bude Naš identitet i društvene promene. Bilo je pokušaja da se tema preformuliše, pa i izmeni, ali na kraju su se svi članovi…