prvoslav-s-plavsic1

STRUČNO I SABORNO

O jednom stručnom skupu, koji će za dve godine napuniti šezdesetu, može se govoriti na različite načine, ali prvi od njih je odavanje priznanja za kontinuitet. Zaista nema mnogo primera da jedno strukovno udruženje uporno održava neke tako značajne aktivnosti u tako dugom vremenu a u tako promenljivim društvenim, političkim, ekonomskim i svim ostalim uslovima…