LAZAR-STANKOV

KROS-KULTURALNE STUDIJE NEKOGNITIVNIH KONSTRUKATA

Dana 1.6.2010. Lazar Stankov je оdržao predavanje na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prisutna publika je imala priliku da se upozna sa najnovijim delom zaista impresivnog istraživačkog opusa ovog svakako jednog od naših najproduktivnijih, najuticajnijih i u svetu najpoznatijih psihologa. Lazar je izlaganje započeo autobiografskim podacima koja su prezentovana kao odgovor na pitanje „Ko je Lazar…