GLOBALNO MENTALNO ZDRAVLJE

Međunarodna konferencijaGLOBALNO MENTALNO ZDRAVLJE: RAZVOJ USLUGA OSLONJENIH NA VREDNOSTI I PRAKSE ZASNOVANE NA NAUČNIM REZULTATIMA20 – 22. maj 2010., Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, SrbijaOrganizatori Međunarodna mreža pomoći (IAN), Međunarodna mreža za saradnju u mentalnom zdravlju (IMHCN) i Filozofski fakultet Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Zaštitnikom građana Republike Srbije, Caritas Italiana