sabor-2010-4

ZAVRŠEN 58. NAUČNO-STRUČNI SKUP PSIHOLOGA, 2010.

Uspešno je realizovan ovogodišnji 58. Sabor psihologa Srbije pod nazivom „ZDRAV POJEDINAC ZDRAVO DRUŠTVO“. Veliki broj psihologa učestvovao je i pratio program skupa od 26. do 29. maja 2010. godine u hotelu Čigota na Zlatiboru.Programski odbor: Biljana Trebješanin, Dragan Popadić, Snežana Smederevac, Tatjana Stefanović-Stanojević, Tatjana Vukosavljević-Gvozden, Oliver Tošković, Ivana Petrović, Aleksandar Baucal (predsednik) i Nevena…

Oblast kojoj rad pripada

1.      opšta psihologija i neuropsihologija 2.      socijalna psihologija 3.      obrazovna psihologija 4.      klinička psihologija 5.      organizaciona psihologija 6.      razvojna psihologija 7.      psihologija ličnosti

Radionica

Za prijavu radionice potrebno je dostaviti:– naziv radionice – font Arial, veličina fonta 14, boldirana slova– ime i prezime voditelja radionice sa imenom institucije u kojoj radi– rezime Elementi koje rezime treba da sadrži:– šta je cilj radione– šta je sadržaj radionice, odnosno koja je njena struktura– kome je radionica namenjena (ciljna grupa)– maksimalni broj…

Poster

Rezime mora da sadrži sledeće podatke: – Naslov rada – tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova – Ime i prezime autora i koautora – Pun naziv institucije u kojoj autor (i koautori) rade Elementi koje rezime treba da sadrži:– Prikaz teorijske pozadine problema i/ili praktične svrhe – Prikaz sopstvenog istraživanja ili (u slučaju…

Simpozijum

Za prijavu simpozijuma potrebno je dostaviti: -naziv simpozijuma – tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova -ime i prezime voditelja simpozijuma sa imenom institucije u kojoj radi -rezimee svih učesnika simpozijuma Elementi koje rezime treba da sadrži: – prikaz teorijske pozadine problema i/ili praktične svrhe – prikaz sopstvenog istraživanja ili (u slučaju preglednog saopštenja)…

Okrugli sto

Za prijavu okruglog stola potrebno je dostaviti: -naslov okruglog stola – tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova-ime voditelja okruglog stola sa imenom institucije u kojoj radi-imena svih učesnika sa imenima institucija u kojima rade-rezime kojim se najavljuje tema o kojoj će se raspravljati u okviru okruglog stola i njena teorijska i/ili praktična relevantnost…

Slobodno saopštenje

Rezime mora da sadrži sledeće podatke: – Naslov rada – tip fonta: Arial, veličina fonta 14, boldirana slova – Ime i prezime autora i koautora – Pun naziv institucije u kojoj autor (i koautori) rade Elementi koje rezime treba da sadrži:– Prikaz teorijske pozadine problema i/ili praktične svrhe – Prikaz sopstvenog istraživanja ili (u slučaju…