Upoznajte predsednika Društva psihologa

Prvoslav S. Plavšić, diplomirani psiholog, do 2010. godine direktor agencije PR komunikacije Hill&Knowlton, d.o.o. Beograd. Do 2003. godine direktor savezne Agencije za istraživanje medija i odnosa s javnošću, a ranije višegodišnji direktor Centra RTS za istraživanje javnog mnenja, programa i auditorijuma; glavni i odgovorni urednik časopisa RTV Teorija i praksa i urednik Naučnog programa Televizije…