KONSALTING USLUGE I TRENINZI

Centar za primenjenu psihologiju po prvi put bogatom ponudom odgovara potrebama kompanija koje žele da svojim najvrednijim potencijalom upravljaju kvalitetno. Teorijska znanja, kao i veliko praktično iskustvo, naših konsultanata i trenera u kompanijama različitog tipa, omogućavaju nam da odgovorimo različitim zahtevima. Opširnije..