logo-cppani

PRODUŽENA AKCIJA: ZNANJEM PROTIV KRIZE

Podsećamo da u okviru akcije ZNANJEM PROTIV KRIZE, Centar za primenjenu psihologiju daje 50% popusta pojedincima i 30% firmama na iznos kotizacije. Iskorisite ovu sjajnu priliku i prijavite se. Ovu specijalnu akciju Centar realizuje u dogovoru sa autorima obuka, imajući u vidu da najveći broj učesnika seminara sam plaća kotizaciju ili da dolaze iz ustanova…