Upoznajte predsednika Izvršnog odbora

Višnja Helajzen – diplomirani psiholog, rođena 1951. godine, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za psihologiju 1976. godine. Trenutno na poziciji Savetnika generalnog direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. Ekspert za profesionalnu orijentaciju (vocational guidance) i upravljanja ljudskim resursima. U  poslediplomskom obrazovanju, uz praksu u ovoj oblasti psihologije, stekla je znanja i veštine trening…

Društvo

Definicija mobinga –  Internet Sindikat Srbije             Šta je mobing – izvor udruženje „Stop mobbing“   O mentalnom zdravlju naroda – Dragan Popadić   Psihologija političkog ekstremizma – Žarko Trebješanin

Empirijska psihologija 1905-1953

Brana PetronijevićRođen je 1875. godine u Sovljaku kod Uba. Školovao se u Valjevu, a više razrede gimnazije završio je u Beogradu kao najbolji đak i odličan poznavalac jezika. Još u to vreme imao jaku motivaciju da se afirmiše i savlada jaz između Srbije i Evrope. Studira medicinu u Beču, a doktorira u Lajpcigu. Od 1899.…

Prvi period 1835-1905

Konstantin BrankovićRođen je u Novom Sadu 1814. godine gde je završio Osnovnu školu i gimnaziju. Studije filozofije i prava završio u Segedinu i Pešti. Prvi profesor psihologije u istoriji našeg školstva, čovek od koga počinje razvoj psihologije u Srbiji. Na Liceju i Velikoj školi predavao je psihologiju sa logikom. Koncepcija psihologije koju je zastupao bila je metafizičke prirode…

Korisni linkovi

Ministarstvo rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rsMinistarstvo prosvete www.mps.gov.srMinistartsvo za nauku i tehnološki razvoj www.nauka.gov.rs Uprava za izvrsenje zavodskih sankcija – ministarstvo pravde www.mpravde.gov.sr EFPA Evropska federacijae psiholoških asocijacija  www.efpa.beAPA Američka psihološka asocijacija www.apa.org Filozofski fakultet u Beogradu www.f.bg.ac.rsFilozofski fakultet u Novom Sadu www.ff.ns.ac.rsOdsek za psihologiju, Novi Sad www.psihologija.edu.rs Filozofski fakultet u Nišu www.filfak.ni.ac.rs Pedagoško društvo…

Marketing

Fizička i pravna lica mogu svoje komercijalne poruke objavljivati u Psihološkim novinama Društva psihologa Srbije.    Cena oglasnog prostora   Redovni brojevi Povećan tiraž  1/1  12.000 RSD 20.000 RSD   1/2  8.000 RSD 10.000 RSD   1/4  4.000 RSD 7.000 RSD   1/8  2.500 RSD 3.000 RSD