Inicijative

Poštovane koleginice i kolege, pozivamo Vas da uputite Društvu psihologa svojih predloge inicijativa za koje procenjujete da su od opšteg interesa za psihološku struku, prateći sledeća uputstava: 1. Tekstualne dokumente šaljite isključivo u Word formatu.2. Prateću dokumentaciju (skenirana akta i dopise) pošaljite u što boljoj rezoluciji i kvalitetu.  3. Materijal pošaljite na mejl dpscpp@sezampro.rs, Ova…

Izborna Skupština Društva psihologa, 2008.

Materijal sa Izborne Skupštine Društva psihologa, novembar 2008. god. 1.   Poziv za Izbornu Skupštinu novembar 2008.2.   Zapisnik sa Redovne Skupštine Društva psihologa Srbije3.   Godišnji izveštaj o radu Izvršnog odboar DPS-a4.   Godišnji Izveštaj o radu i poslovanju Centra za 2007.5.   Godišnji izveštaj o radu Nadzornog odbora6.   Izveštaj o finansijskom poslovanju DPS-a za 2006.7.   Izveštaj o finansijskom…

Istorija psihologije

Istorija psihologije do sada je bila, u našoj zemlji, predmet radova Pečjaka, Radonjića, Rotera, P. Klajna, Stevanovića i Todorovića. IZ IZVORA: Todorović, M.: Istorija psihologije u Srbiji do 1918. godine, Beograd, 2002. „Psihologija je nauka koja ima kratku istoriju, ali dugu prošlost“ kaže Minsterberg i ta rečenica na sažet ali tačan način govori o psihologiji i…