Комисије

Извршни одбор Друштва именује сталне и повремене комисије које му помажу у остваривању програмских циљева и задатака Друштва. Комисије броје најмање три члана. Комисије се образују у циљу разматрања и проучавања појединих теоријских и практичних питања односно проблема која се могу појавити као питања од интереса за чланство Друштва или поједине његове организационе облике. КОМИСИЈА…

Odbori

Izvršni odbor Društva imenuje stalne odbore koji mu pomažu u ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Društva. Odbori broje najmanje pet članova.Uskoro detaljnije…

EFPA

EFPA je vodeća Federacija nacionalnih psiholoških asocijacija. Ona obezbeđuje forum za evropsku saradnju na poljima akademske obuke, psihološke prakse i istraživanja. Trenutno ima 38 evropskih zemalja članica EFPA-e, i one predstavljaju oko 200 000 psihologa. Organizacija zemalja-članica se bavi promocijom i unapređivanjem psihologije kao profesije i kao naučne discipline, u primenjenim oblastima, sa naglaskom na obuci…

Психолошка комора

Још 2004. године Друштво психолога Србије дало је иницијативу за оснивање Психолошке коморе Србије, сходно пракси у неким земљама региона (пример Хрватске психолошке коморе или оне у Словенији). Суштина је у прецизирању јавноправних овлашћења које би држава пренела Комори, а затим и у одређивању саме делатности, лиценцирању и надзору рада психолога, правима корисника услуга, регистру,…

Етички кодекс

Сви чланови Друштва психолога, без обзира на област и врсту делатности којом се баве, придржавају се начела Етичког кодекса психолога у свом професионалном понашању. На изради садржинског дела Етичког кодекса радила је група психолога, почев од маја 1996. године, када је Извршни одбор ДПС-а формирао Радну групу за израду новог Етичког кодекса психолога Србије, у…