Katalog

Katalog psiholoških instrumenata nastao je kao rezultat ideje da se u jednoj publikaciji objedine osnovne informacije o psihološkim mernim instrumentima koji su sastavni deo ponude Centra za primenjenu psihologiju. Za svaki instrument navedeno je šta meri, koliko traje, za koji uzrast ispitanika se može koristiti i u kojim oblastima psihološke prakse ima svoju primenu. Pogledajte:…

O naručivanju

Procedura pri naručivanju testova i potrošnog materijala je sledeća: Poštom, na adresu Centra za primenjenu psihologiju (Đušina 7/III, Beograd), putem formulara, ili elektronskom poštom (dragana@dps.org.rs ili dpscpp@orion.rs), pošaljite dopis u kojem ćete navesti spisak testova i potrošnog materijala koji naručujete (to je, u stvari, Vaša narudžbenica), kontakt telefon, e-mail i adresu (ustanove, škole, preduzeća) na koju želite da Vam pošaljemo…

Testovi za ispitivanje prvaka

TIP-1- „TEST ZA ISPITIVANJE PRVAKA“ (Komplet – priručnik, manipulativni deo i 30 svezaka za odgovore) TEST ZRELOSTI ZA ŠKOLU (TZŠ+), drugo prošireno izdanje (2011.)(Komplet – priručnik, publikacija „Procena zrelosti za školu“, manipulativni deo i 50 listova za odgovore)

Inventari ličnosti za odrasle

KON-6 -Kiberneticka baterija konativnih testova (Komplet – priručnik i po 25 test svezaka M/Ž) MAHOVER TEST LJUDSKE FIGURE (Komplet – priručnik, 50 upitnika i listova za ocenjivanje) CI-N4 – „KORNEL INDEKS“ (Komplet – priručnik i 50 listova za odgovore) TNR/mod Životne teme i personalni satvovi, koncept, provera i primena KOMPLET SADRŽI : 19.1 Prirucnik 19.2…

Testovi sposobnosti za decu

REVISK – Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera (Komplet – priručnik, 50 listova za odgovore, manipulativni deo i šablon) NOVA BEOGRADSKA REVIZIJA – BINE SIMONOVE SKALE (Komplet – priručnici, 35 svezaka za odgovore i manipulativni deo) PROGRESIVNE MATRICE U BOJI (Komplet – priručnik, test sveska, 50 listova za odgovore i manipulativni deo)…