Почетна

О Друштву

Часопис Психологија

Конгрес психолога Србије

Центар за примењену психологију

Психолошке новине

Контакт

Чланство у 2022.


70 godina Drustva kvadratПоштоване колегинице и колеге психолози,

Уколико већ нисте обновили своје чланство за 2022. годину, позивамо Вас да нам се придружите. И ове године ћемо настојати да пружимо најбоље погодности за своје чланове. Подсећамо Вас и на додатне попусте уколико се одлучите за групну уплату за десет и више психолога из исте установе, секције или подружнице.

 

Као активни члан Друштва:

 • аутоматски постајете и члан Европске Федерације Психолошких Асоцијација (ЕФПА)
 • отварате могућност да својим ангажовањем у секцијама и подржницама, иницијативом и креативношћу унапредите рад Друштва и психолошке струке у целини
 • бирате да својим доприносом штитите интегритет психолога и психолошке струке
 • добијате могућност стручног усавршавања на семинарима и вебинарима Друштва психолога и Центра за примењену психологију
  учешћа на научно-стручним скуповима по бенефицираној цени која важи само за чланове
 • стичете право да преко Друштва акредитујете свој семинар
 • као члан националног струковног удружења, стичете предност на конкурсима министарстава и других релевантних организација
 • бесплатна годишња претплата на Психолошке новине и попуст на научни часопис „Психологија“ као и на котизацију за Конгрес психолога Србије – наш највећи стручни скуп у земљи
 • колегинице и колеге који дипломирају имају право на бесплатно чланство у Друштву у текућој години
 • чланови имају отворену могућност да објављују ауторске чланке у Политикином недељном магазину http://www.dps.org.rs/163-vesti/1534-tekstovi-za-politikin-nedeljni-magazin
 • повећате видљивост својих професионалних компетенција у јавости преко регистра додатног стручног усавршавања који се формира само од наших чланова и биће истакнут на званичној интернет страници Друштва.
 • Имате право на потврду ДПС за различите видове додатног стручног усавршавања које припада неформалном образовању а који су признати од стране нашег удружења  http://www.dps.org.rs/163-vesti/1524-anketa-o-obukama

Више информација на линку: http://dps.org.rs/clanstvo/o-clanarini

 

Чланство у 2022.

 Друштво психолога Србије

 • Српски језик
 • English

RADNA BIOGRAFIJA


Rodjen 22. septembra 1935. godine u Gračanici, kod Doboja.

Od 1958. do 1962. godine studirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dve godine radio kao industrijski psiholog u Drvnom kombinatu „Krivaja", Zavidovići.

Godine 1964. je izabran za asistenta na predmetu Socijalna psihologija na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu odbranio magistarski rad Kognitivna ravnoteža i opažanje socijalnih struklura (1970) i doktorsku disertaciju Saznajni sadržaji socijalnih stavova (1973).

Pohađao internacionalnu letnju školu za eksperimentalnu socijalnu psihologiju (Hag. 1965; Luven. 1967) i psihologiju učenja i motivacije (Minhen, 1971). Na Rurskom univerzitetu u Bohumu bio na specijalizaciji iz oblasti psihologije motivacije (1973).

Izabran je u zvanje docenta 1974, vanrednog profesora 1980. redovnog profesora 1986. godine.

Šef Katedre za socijalnu psihologiju od 1979. do 2002. godine, kada je penzionisan.

Bio je upravnik Odeljenja za psihologiju u dva mandata (1982-1984; 1996-1998) i prodekan Filozofskog fakulteta (1986-1988). Od 1995. godine clan, a od 2000. do 2002. godine Predsednik Saveta za filozofiju, pedagogiju, psihologiju i sociologiju na Univerzitetu u Beogradu.

U periodu 1980. do 1990. godine bio je član Prosvetnog saveta Srbije, Saveta Zavoda za izdavanje udžbenika i Veća društvenih nauka u Zajednici nauke Srbije.

Bio je predsednik Društva psihologa Srbije (1980-1984), urednik časopisa Psihologija (1969-1972; 1983-1985), edicije Psihološka istraživanja (1976-1984) i lista Psihološke novine (1981-1982).

Bio je više puta organizator Sabora Društva psihologije, osnivač i organizator naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, član Konresnog odbora VIII Kongresa psihologa u Zagrebu, organizator Simpopzijuma o motivaciji u Sremskim Karlovcima... Potred psiholoških skupova, učestvovao je u nizu pedagoških naučnih i stručnih skupova, npr. na Velikom pedagoškom seminaru Pedagoškog društva Srbije i Saboru Saveza učiteljskih društava Srbije.

Dobitnik je:

 • Oktobarske nagrade grada Beograda za nauku 1992. za knjigu SOCIJALNA PERCEPCIJA,
 • Majske nagrade za naučno istraživanje u oblasti sporta 1980. za knjigu LIČNOSTI SPORT (zajedno sa prof. Ljubišom Lazarevićem),
 • nagrade Društva psihologa Srbije za popularizaciju psihološke nauke "Živorad -Žiža Vasić" (1971) i
 • nagrade Društva psihologa Srbije za doprinos razvoju psihološke nauke „Bonslav Stevanović" (2001).


NAUČNI I STRUČNI RADOVI

AUTOR je ili koautor oko 100 naučnih i stručnih radova. Od tih radova 12 su knjige (od kojih su 2 udžbenici za srednju školu, 2 priručnici za studente), 40 radova u zbornicima, i preko 50 u naučnim i stručnim časopisima i listovima. Radove je objavljivao u raznim časopisima, najviše u Psihologiji, Nastavi i vaspitanju i Pedagogiji.

Sarađivao je na uređivanju i pisanju odrednica za Pedagošku enciklopediju (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 1989) i Pedagoški rečnik (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd, 1994), napisao je vise odrednica za Sociološki leksikon (Savremena administracija, Beograd, 1982) i Sociološki rečnik (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2007)

U tematskom pogledu, radovi se uglavnom bave problematikom (1) opšte socijalne psihologije (npr. oblici i vrste socijalne interakcije, socijalna kognicija, opažanje pojedinaca i grupa, interpersonalni odnosi i komunikacija, motivacija postignuća, socijalni stavovi i vrednosti) i (2) socijalne psihologije obrazovanja (socijalnopsihološke komponenie koncepcije obrazovanja, uloge nastavnika, uloge učcnika i organizacije školskih grupa; praćenje i vrednovanje efekata školovanja i učeničkog doživljaja škole; odnos između motivacije za školsko učenje, s jedne stane, i autonomije učenika. grupnog rada i školskog ocenjivanja, s druge). Pored razmatranja izvesnog broja specfičnih teorijskih pitanja (npr. primena teorija kognitivne konzistencije na objašnjenje opažanja drugih osoba, samoopažanja, formiranja socijalnih stavova i si.), u većini radova središnje mesto zauzimaju prikazi i analize rezultata empirijskih istraživanja kako se npr. socijalna percepcija, socijalni stavovi i vednosti, grupna dinamika i interpersonalni odnosi ispoljavaju u obrazovnom kmontektu.

NAJZNAČAJNIJI RADOVI SU:

1. SOCIJALNA PERCEPCIJA, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992, 1-260; drugo izranje 2001; treće izdanje 2008. Teorijsko-istraživačka i sintetička studija o socijalnoj interakciji, komunikaciji, kogniciji i posebno socijalnoj kogniciji, opažanju drugih osoba, samoopažanju, opažanju društvenih grupa, tačnosti opažanja osoba.

2. Havelka, N. i sar.: EFEKTI OSNOVNOG ŠKOLOVANJA, Institut za psihologiju, Beograd 1990, str. 1-391. Istraživačko-aplikativna studija u kojoj je razvijen i primenjcn jedan psihološki utemeljen model praćenja i vrednovanja obrazovnih i razvojnih postignuća učenika na kraju osnovnog školovanja; knjigaje rezultat obimnog timskog rada u okviru projekta koji je realizovan u Institutu za psihologiju u Beogaradu. IJ sklopu jednog obuhvatnog projekta, istraživanje je u ponovljeno 2001. godine. rezultati su objavljeni u publikaciji.

3. Havelka, N.: UČENIK I NASTAVNIK U OBRAZOVNOM PROCESU, Zavod za  udžbenike, Beograd, 2000, str. 230. Razmatranje socioloških i psiholoških aspekata obrazova ja i promena u obrazovanju, ciljeva vaspitanja i obrazovanja, strukture realnih učeničkih aktivnosti u nastavi i/ili u vezi sa nastavom kao najpouzdanijeg pokazatelja kvaliteta obrazovnog procesa i ukupnog pedagoškog rada; autonomije nastavnika i učenika i konceptualizacije njihovih uloga, unapredjenja praćenja, ocenjivanja i vrednovanja njihovog rada: rezultata istraživanja činilaca školske uspešnosti, učeničkog doživljaja škole i odnosa vrednosnih orijentacija učenika i svesti o sebi.

4. Havelka, N.: PSIHOLOŠKE OSNOVE GRUPNOG RADA U VASPITANJU I OBRAZOVANJU, Naučna knjiga, Beograd 1980, drugo izdanje 1988. Pokušaj da se saznanja sistematskih socijalno-psiholoških istraživanja iz oblasti formiranja grupe, grupne dinamike, upravljanja i rukovodenja grupom, unutargrupnih odnosa i grupne efikasnosti primene u neposrednom pedagoškom radu sa učenicima i učeničkim obrazovnim grupama.

5. Havelka, N. i Lj. Lazarević: SPORT I LIČNOST, Sportska knjiga, Beograd 1981. str. 1-144. Komparativna istraživačka studija o psihološkim karakteristikama sportista koji su u veme ispitivanja bili u kategoriji "vrhunskih" (zvanični kandidati za Olimpijadu) i "standardnih" sportista (učesnici na regionalnom, republičkom i lokalnom nivou takmičenja) i njihovo poredenje sa uzorkom "nesposrtista" (tj. učenika i mladih radnika koji se nisu sistemstski i organizovano bavili sportom). Na osnovu rezultata faktorske anliaze prikazan su personalni i socijalno-psihološki profili triju ispitivanih grupa, razmatrana je uloga sporta u socijalizaciji, obrazovanju i vaspitanju.

6. Havelka, N.. B. Kuzmanović i D. Popadić: METODE I TEHNIKE SOCIJALNO PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, Društvo psihologa, Beograd 1993. str. 1-135

Autor je ili koautor dva rada objavljena na ruskom i više radova na engleskom jeziku.

Havelka. N.: Socijalnaja psihologija v Jugoslavii (Socijalna psihologija u Jugoslaviji) u zborniku: Šorohova, E. V. i V. P. Levkovič (redaktori): SOCIJALNAJA PSIHOLOGIJA V SOCIJALISTIČESKIH STRANAH, Akademia nauk SSSR. Institut psihologii, Moskva 1989. str. 151-177

Havelka, N: Socialnie peremeni i izmenenia otnošenia k obrazovaniju (Društvene promene i menjanje odnosa prema obrazovanju). u knjizi INOVACII I TRADICIA V OBRAZOVANII. Rosijskaja akademija obrazovania i Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije. Moskva - Beograd, 1996. str. 75-86

Rommetveit. R. et al.: Processing of utterances in context (Procesiranje iskaza u konteketu), u knjizi: Carswell, E. A. and R. Rometveit (Eds.): SOCIAL CONTEXTS OF MESSAGES, Academic Press, London 1971. str. 29-56;

Jaspars. J. et al.: Order effects in impression formation: A psycholinguistic approach (Efekat redosleda u formiranju impresije: psiholingvistčki pristup), u knjizi Carswell. E. A. and R. Rometveit (Eds.): SOCIAL CONTEXTS OF MESSAGES. Academic Press. London 1971. str. 109 - 125

Havelka, N.: The Curricula and the Strucure of the Activities of the Pupils (Obrazovni program i struktura učeničkih aktivnosti, u knjizi TOWARDS MODERN LEARNER-CENTRED CURRICULUM, Institute for Educational Research & UNESCO, UNICEF, Belgrade 1996. pp. 92-105

Ivić, I. et al: COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRIMARY EDUCATION IN THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA, UNICEF Belgrade, 2001 (N. Havelka: Human Resources and Quality and Efficiency of School System.)

Istraživački projekti - obrazovna tematlka

Rukovodilac projekta EFEKTI OSNOVNOG ŠKOLOVANJA, prvo istraživanje u periodu 1988-1992 i drugo istraživanje uperiodu 2000-2001.

Rukovodilac projekta ODNOS UČENIKA PREMA EKSPERIMENTALNOJ I TRADICIONALNOJ NASTAVI - evaluacija modela višefrontalne nastave u Srednjoj tehničkoj PTT školi, Beograd, 2000-2001.

Član tima za izradu okvirnog projekta OSIGURANJE KVALITETA ISHODA OBRAZOVANJA, Ministarstvo prosvete Srbije, 2001.

Rukovodilac podprojekta PERSONALNI I SITUACIONI ČINIOCI SOCIJALNOG PONAŠANJA, u okviru projekta Pojedinac i grupa u uslovima društvene tranzicije, koji je relizovan u Institutu za psihologiju 1996-2000.

На мрежи

Ко је на мрежи: 1345 гостију и нема пријављених чланова

Мејлинг листа

Пријавите се за мејлинг листу ДПС

Контакт подаци

Адреса: Ђушина 7, 11020 Београд
Тел: +381 11 3232961, +381 11 3035131
Имејл: dpscpp@orion.rs

Уредник и администратор сајта: Душко Кљајић
Секретар ДПС: Марија Вукотић Одаловић