Roršah test

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju organizuje Napredni seminar za primenu  RORŠAH TESTA prema  Obuhvatnom sistemu Džona Eksnera, u trajanju od 36 sati (ukupno 6 dana obuke).

CILJ seminara:

Cilj naprednog seminara je unapređivanje početnih znanja i veština polaznika za samostalno kodiranje i interpretaciju Roršah podataka prema Obuhvatnom sistemu Džona Eksnera. Kroz  kodiranje više desetina odgovora zajedno sa kolegama, polaznici bi trebalo da steknu rutinu u formiranju kodnog niza, uoče i otklone eventualne sistematske greške koje su pravili u samostalom radu. Kroz  uvežbavanje interpretacije, polaznici će unaprediti svoje poznavanje interpretativnog značenja Roršah varijabli i povezanosti testovnih podataka sa vantestovnim ponašanjem klijenata. Unaprediće veštine ukrštanja i integracije varijabli u cilju formulisanja deskriptivnih hipoteza o psihološkim i psihopatološkim osobinama klijenata. Unaprediće veštine identifikovanja bitnih testovnih podataka za formulisanje  izveštaja, pružanje odgovora na uputna pitanja i preporuka naručiocu. Na ovaj način psiholozi usavršavaju svoje veštine u proceni kapaciteta i deficita ličnosti za različite potrebe i kod različitih klijenata, jačaju samopouzdanje i subjektivni osećaj kompetentnosti za primenu jednog od najpopularnijih psiholoških instrumenata procene.

 

Program uključuje sledeće tematske celine:

  • Uvodno predavanje o elementima interpretacije Roršah podataka

  • Provera i uvežbavanje kodiranja odgovora protokola koje su sa svojim klijentima izradili polaznici;

  • Određivanje strategije interpretacije  i uvežbavanje interpretacije po klasterima za svaki od protokola;

  • Uvežbavanje  ukrštanja i integracije podataka u formulisanju odgovora na uputna pitanja, za svaki od protokola;

  • Izbor dva od analiziranih protokola za pisanje izveštaja i individualno uvežbavanje pisanja izveštaja (po klasterima i integrisanog izveštaja sa odgovorima na uputna pitanja i preporukama naručiocu);

  • Diskusija, povratne informacije i sugestije polaznicima u vezi napisanih izveštaja;

 

POLAZNICI:

Psiholozi sa sertifikatom o završenom uvodnom kursu za primenu Roršah testa prema Obuhvatnom sistemu, organizovanog od strane CPP-a ili drugog organizatora.

Svaki od polaznika treba da pripremi 2 samostalno urađena protokola  i blagovremeno ga dostavi CPP-u, odnosno voditelju seminara. Detaljne informacije u vezi navedenih protokola date su u Uputstvu za polaznike seminara.

 

AUTOR I VODITELJ:

Biljana Šaula-Marojević, specijalista medicinske psihologije, poseduje višegodišnje iskustvo u primeni Roršah testa i Obuhvatnog sistema, kako u kliničkoj praksi tako i u praktičnoj obuci psihologa.

TRAJANJE: 36 sati raspoređenih u 6 susreta (subotom), od 10-16h

VELIČINA GRUPE za optimalan rad: 6-10 polaznika

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd

PRIJAVU možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: dpscpp@orion.rs, cpp@dps.org.rs ili se javiti na telefone 011/32 32 961, 30 35 131.

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Na mreži

Ko je na mreži: 180 gostiju i nema prijavljenih članova

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović