Instruktivni seminar iz motivacionog intervjua

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju i Društvo psihologa Srbije organizuju novu edukaciju - Instruktivni seminar iz motivacionog intervjua: veštine motivisanja klijenata da započnu, ostvare i održe promenu ponašanja.

 

Unapredite sopstvene profesionalne komunikacijske veštine i naučite kako da klijentima kojima predstoji promena nekog ponašanja a koji pokazuju otpor, pomognete da željene promene započnu, sprovedu ili dugoročno održe.

Osnovna pretpostavka na kojoj se metod motivacionog intervjua temelji je da su ljudi visoko ambivalentni kada treba da menjaju neko ponašanje, čak i kada su potpuno svesni štetnosti tog ponašanja. Motivacioni intervju predstavlja okvir za prepoznavanje i razrešavanje ove ambivalencije, kao i prevazilaženje klijentovog otpora, a široko je prihvaćen metod za razvijanje spremnosti klijenata da rešavaju svoje probleme u različitim oblastima, kao što su zdravstveno ponašanje, problemi zavisnosti, emocionalni problemi, problemi klijenata iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i sl.

Cilj ove edukacije je da upozna učesnike sa novim stilom razumevanja klijentove motivacije, sa osnovnim pretpostavkama i principima na kojima se ovaj metod zasniva, koracima kroz koje se sprovodi, kao i sa konkretnim intervencijama kojima se podstiče i podržava klijentova spremnost da promeni neželjeno ponašanje.

Akcenat će biti stavljen na interaktivan rad, analizu primera sa transkriptima originalnih seansi, demonstracije intervjuisanja sa dobrovoljcima, uvežbavanja kroz igranje uloga kao i demonstracije kratkih vežbi za razvijanje spremnosti na promenu.

Očekuje se da će polaznici povećati kompetencije u dijagnostikovanju i koncipiranju stepena i kvaliteta spremnosti klijenata da menjaju neko svoje problematično ponašanje, kao i da će povećati veštine terapijskog i savetodavnog rada sa onim klijentima koji se tradicionalno nazivaju teškim klijentima jer ne pokazuju dovoljno unutrašnje motivacije da rade sa terapeutom na ciljanoj promeni.

Polaznici: psiholozi, studenti master studija psihologije, stručnjaci srodnih disciplina: lekari različitih specijalnosti (npr. psihijatri, internisti, pedijatri, lekari opšte prakse...), socijallni radnici i pedagozi.

Autori i voditelji:

Prof.dr Vesna Gavrilov Jerković, redovni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, višestruko edukovana u oblasti psihoterapije i savetovanja i poseduje međunarodnu licencu za kliničku primenu transakcione analize. Osim u okviru rada na univerzitetu, više od dve decenije se, u saradnji sa Društvom psihologa Srbije, bavi edukacijom psihologa u oblasti integrativnog i asimilativnog pristupa transakcionoj analizi.

dr Dragan Žuljević, doktor psiholoških nauka sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem, edukovan iz transakciono analitičkog i integrativnog pristupa u psihoterapiji, primeni umetnosti i EMDR (reprocesuiranje pokretima očiju) u radu sa traumom i gubitkom, te najsavremenijih ACT (terapija posvećenosti i prihvatanja) i CFT (terapija usmerena na saosećanje) pravaca u psihoterapiji. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i psihoterapijskom radu sa raznovrsnim psihičkim problemima kliničkog i nekliničkog domena i problemima zavisnosti.

ma Dragana Brdarić, doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom, edukovana iz transakciono-analitičkog integrativnog pristupa u psihoterapiji, kao i iz racionalno emotivno bihejvioralne terapije. Poseduje višegodišnje iskustvo u psihološko savetodavnom i psihoterapijskom radu.

Trajanje: 8 sati efektivnog rada, 1 dan

Veličina grupe za optimalan rad: 15-20 polaznika

PRIJAVU možete poslati putem elektronske pošte na e-mail: dpscpp@orion.rs, cpp@dps.org.rs ili se javiti na telefone 011/32 32 961, 30 35 131.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 164 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović