Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К4

Приоритет: П4

Аутори:  

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић''; Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика „Јелица Миловановић„; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић”

Реализатори:

Светлана Свешко, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа ''Јелица Миловановић'' Драгана Трифуновић, дипломирани педагог, Дом ученика „Јелица Миловановић„; Катарина Миловановић, дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић”

Општи циљеви:

Овладавање и унапређивање вештина вођења саветодавног разговора са адолесцентима и њиховим родитељима.

Специфични циљеви:

Упознавање са релевантним принципима и теоријским приступима у процесу саветовања. Разумевање значаја и специфичности педагошко-саветодавног рада. Подршка осетљивости и личне компетенције за препознавање и решавање развојних проблема у адолесцентном периоду. Развијање вештина комуникације у саветодавном разговору. Јачање професионалне компетенције за организовање индивидуалног и групног саветодавног рада. Приступ и укључивање родитеља у саветодавни рад. Оспособљеност за вођење саветодавног разговора са ученицима и родитељима. Појачавање свесности о сопственим капацитетима за пружање помоћи и препознавање тренутка када упутити дете код одговарајућих стручњака.

Теме програма:  

Развојне карактеристике адолесцената; Теоријски приступи и типови саветовања; Облици и фазе саветодавног разговора; Методе и технике саветодавног разговора; Саветодавни рад са родитељима; Развијање личне компетенције и укључивање стручне помоћи; Етика саветодавног рада и најчешћи проблеми.

Циљна група:

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник).

Величина групе: 30

Трајање: један дан (8 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović