Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К3

Приоритет: П3

Аутор:

Ђурђевка Касагић, дипломирани психолог

Реализатори:

Ђурђевка Касагић, дипломирани психолог; Гордана Ракић, дипломирани педагог; Маја Касагић, дипломирани психолог

Општи циљеви:

Унапређење професионалне компетенције васпитача и медицинских сестара за сарадњу и рад са родитељима.

Специфични циљеви:

1. Структурирање постојећих и стицање нових искустава и знања меицинских сестара и васпитача о раду са родитељима;

2. Оспособљавање васпитача и медицинских сестара за примену стечених знања у раду са родитељима;

3. Примена стечених знања; праћење, проверавање, преиспитивање и побољшавање родитељских и професионалних компетенција, улога и поступака.

Теме програма:  

1. дан - О програму едукативних радионица; Породица и васпитни стилови родитеља; Комуникација и интеракција у породици;

2. дан - Комуникацијска средства; Асертивна комуникација; Активно слушање у интеракцији; Емоције, потребе и мотиви у комуникацији и интеракцији; Конфликти-превенција и управљање; Како бити и остати успешан родитељ; Резиме и закључци. 

Циљна група:

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи

Величина групе: 30

Трајање: два дана  (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović