Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К3

Приоритет: П3

Аутор:

Ђурђевка Касагић, дипломирани психолог

Реализатори:

Ђурђевка Касагић, дипломирани психолог; Гордана Ракић, дипломирани педагог; Маја Касагић, дипломирани психолог

Општи циљеви:

Унапређење професионалне компетенције медицинских сестара и васпитача за неговање и подстицање развоја практичног мишљења код деце најмлађег узраста.

Специфични циљеви:

1. Структурирање постојећих и стицање нових искустава и знања медицинских сестара и васпитача о предметно делатним активностима у развоју практичног мишљења код мале деце; 

2. Оспособљавање медицинских сестара за примену стечених знања у раду са децом на развоју практично делатних активности и опажајно практичног мишљења; 

3. Примена стечених знања; праћење, проверавање, преиспитивање и побољшавање улога и поступака у домену интелектуалног развоја мале деце.  

Теме програма:  

Практично делатне активности и интелектуални развој мале деце; Практично делатне активности и интелектуални развој мале деце-лични став; Из праксе у праксу; Материјали за игру и активности деце и улога сестре играчке; Из праксе; 10 питања и 10 одговора; И на крају...питања свих питања...

        

Циљна група:

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, 

Величина групе: 30

Трајање: један дан  (8 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović