Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К3        

Приоритет: П2

Аутор: 

Тања Дојић, Дипломирани психолог, Предшколска установа „11. април“, Нови Београд

Реализатори:

Тања Дојић, дипломирани психолог, ПУ „11.април“ Нови Београд; Ангелина Матацун, наставник предшколског васпитања и образовања, ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун; Слава Тимарац, професор педагогије; Александра Ружичић, Дипломирани психолог, ПУ ''Дечја радост'' Панчево;

Општи циљеви:

Оснаживање професионалних компетенција у процесу објективног систематског посматрања и праћења деце, документовања података добијених посматрањем, планирања активности и индивидуалне подршке за дете.

Специфични циљеви:

Освешћивање значаја улоге посматрача, увиђање сложености процеса посматрања и препознавања снага детета у контексту дечјег вртића; унапређивање знања објективног систематског посматрања са циљем откривања података корисних за планирање активности на основу посебности групе; планирање индивидуалне подршке за дете; развијање вештина интерпретације, систематизације, примене и размене података о деци добијених на основу систематског посматрања.

Теме програма:  

Умеће посматрања; Умеће бележења

Циљна група:

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Величина групе: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović