Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К2

Приоритет: П3

Аутори:   

Бранкица Ристић, дипломирани психолог и психотерапеут, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд;

Реализатори:

Бранкица Ристић, дипломирани психолог и психотерапеут, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Тијана Папић, дипломирани психолог, Дом ученика средње железничке школе, Београд; 

Општи циљеви

Оспособљавање наставника стручних сарадника и васпитача у домовима ученика за осмишљавање и извођење радионица и интерактивних техника у обради васпитно-образовних садржаја, у сврху јачања професионалних капацитета у примени иновативних метода рада.

Специфични циљеви:

1. Оспособљавање наставника, стручних сарадника и васпитача да креирају радионице, односно користе специфичне интерактивне технике у раду водећи рачуна о конкретним циљевима обраде одређених васпитно-образовних садржаја. 

2. Мотивисање наставника, стручних сарадника и васпитача да примењују стечена знања на пољу интерактивног рада у раду са адолесцентима и на тај начин унапреде ниво васпитно-образовног рада у целини.

Теме програма : 

Претходна искуства и очекивања;  преферирани стилови учења; изградња структуре кроз варирање динамике и начина рада; планирање активности у складу са општим и специфичним циљевима; технике рада са групом; начини саопштавања повратне информације; вештине јавног наступа; креирање радионице; тешкоће у раду са групом; наставник/васпитач као водитељ радионице; концепт уважавања; сумирање, евалуација и договор о праћењу ефеката семинара у пракси.

Циљна група:

наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке,балетске,ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,балетске,ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи

Величина групе: 25               

Трајање:  један дан  (8 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović