Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К3
Приоритет: П3 

Аутори:

Ивана Степановић Илић, доктор наука, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд; Оливер Тошковић, доцент, Филозофски факултет, Београд; Биљана Радосављевић, дипломирани педагог, ОШ "Мирослав Антић", Београд; Сања Татић Јаневски, дипломирани психолог.

Реализатори:

Ивана Степановић Илић, доктор наука, Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд; Оливер Тошковић, доцент, Филозофски факултет, Београд; Биљана Радосављевић, дипломирани педагог, ОШ "Мирослав Антић", Београд; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ "Лазар Саватић", Београд; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа; Смиљана Вујадиновић, дипломирани психолог, ОШ „Мајка Југовића“, Земун и Сања Татић Јаневски, дипломирани психолог.

Општи циљеви:

Општи циљ програма је стицање теоријских и практичних знања стручних сарадника – педагога у основним школама за примену теста ТИП -1.

Специфични циљеви:

Специфични циљеви програма су упознавање педагога са: 

1. Теоријским основама мерења у психологији и психолошким испитивањем уопште и карактеристикама развоја дечје интелигенције, 

2. Тестом за испитивање првака ТИП-1 – теоријско упознавање и практична примена теста као стандардног поступка испитивања деце при упису у први разред (задавање теста, оцењивање протокола, анализом одговора испитаника и интерпретација).

Теме програма:

1.дан - О мерењу људских способности; природа, развој и мерење дечје интелигенције; коришћење и познавање теста ТИП-1; сумирање теоријских знања и повезивање са особеностима теста ТИП-1 

2.дан - Припреме за тестирање; оцењивање теста; интерпретација и саопштење резултата; уједначавање одељења; тест знања

 

Циљна група: стручни сарадник у школи

Величина групе: 30

Трајање: два дана (14 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријаваKontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović