Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К4

Приоритет: П4

Аутори:

Катарина Крстић, дипломирани психолог, Banca Intesa a.d. Београд; Катарина Станић, дипломирани психолог Средња медицинска школа; 

Реализатори:

Катарина Крстић, дипломирани психолог; Катарина Станић, дипломирани психолог; Мирјана Лажетић, дипл. инжењер, Машинска школа „Радоје Дакић“, Олгица Гигић, дипломирани психолог, ПУ „Раковица“

Општи циљеви:

Унапређење знања и вештина учитеља, наставника, стручних сарадника и менаџмента школе за сарадњу са родитељима који показују тенденцију да отежавају или избегавају сарадњу са школом.

Специфични циљеви:

Стицање знања о основним типовима "тешких родитеља" и њиховим тенденцијама у понашању које отежавају и блокирају ефикасну сарадњу. Разумевање понашања „тешких родитеља„ и његових ефеката; обука наставника о начинима за превазилажење непријатних осећања; овладавање техникама за редуковање негативног стреса; унапређење знања и вештина у раду са пасивним родитељима; унапређење знања и вештина у раду са пасивно-агресивним родитељима; унапређење знања и вештина у раду са агресивним родитељима; унапређење знања и вештина у раду са манипулативним родитељима; овладавање вештинама и начинима за излазак из расправе тако да обе стране буду победници; стицање знања о давању повратне информације тешким родитељима.

Теме програма:  

  1. дан - Ко су „тешки родитељи“, разумевање понашања „тешких родитеља“ и његових ефеката; не(контрола) расположења у раду са родитељима и до чега доводи; како људи превазилазе (управљају) непријатним осећањима; стрес- начини за редуковање стреса;
  2. дан - Рад са пасивним родитељима; рад са пасивно-агресивним родитељима; карактеристике пасивно-агресивних родитеља, начин реаговања, препоруке за рад са њима; рад са манипулативним родитељима; како да обе стране из расправе изађу задовољне; како дати повратну информацију родитељима.

Циљна група:

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи.

Величина групе: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović