Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К4

Приоритет: П4 

Аутори:

Лидија Ристић-Милојевић, дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Гимназија „Бора Станковић“ Ниш

Реализатори:

Лидија Ристић-Милојевић, дипломирани психолог; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог; Светлана Петровић, дипломирани педагог, Техничка школа Књажевац; Марија Милановић, дипломирани психолог, Енглеско развојно забавиште „Менссана“; Иван Анђелковић, мастер психолог, Филозофски факултет у Нишу; Борис Херман, специјални педагог.

Општи циљеви:

Унапредити вештине комуникације код наставника, стручних сарадника, васпитача и директора установа и мотивисати их да технике асертивне комуникације примењују у раду са децом, као и у међусобној комуникацији.

Специфични циљеви:

Остварити увид у узроке неадекватне комуникације; Идентификовати проблеме који настају када лоше комуницирамо, са освртом на последице лоше комуникације у одељењу и школи; Истаћи разлику између асертивне и неасертивне комункације; Увежбавање активног слушања; Представити учесницима технике асертивне комуникације, са акцентом на оне које су погодне за рад са децом; Представити учесницима поруке које (не) треба упућивати ученику (детету); Истаћи бенефите асертивне комуникације и значај за развијање здраве и самопоуздане личности и квалитетних међуљудских односа; Увежбавање асертивне комуникације кроз играње улога.

Теме програма:  

  1. дан - Упознавање и очекивања; шта је комуникација; асертивна, агресивна и дефанзивна комункација; узроци неадекватне комуникације; проблеми који настају када лоше комуницирамо; последице лоше комуникације у одељењу и школи; вербална и невербална комуникација
  2. дан - Активно слушање; технике асертивне комуникације; поруке које (не)треба упућивати ученику (детету); упућивање критике и похвале ученику; увежбавање асертивне комуникације у специфичним ситуацијама - играње улога.

Циљна група:

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Величина групе: 30

Трајање: два дана (16 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава.

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović