Akreditovani seminari

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

Компетенција: К1

Приоритет: П4 

Аутори:

Марина Павловић, стручни сарадник - психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Бранка Тишма, стручни сарадник - психолог, ОШ „Лазар Саватић“, Београд

Реализатори:

Марина Павловић, стручни сарадник - психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Бранка Тишма, стручни сарадник - психолог, ОШ „Лазар Саватић“, Београд

Општи циљеви: 

Унапређивање професионалног рада, развој компетенција и јачање капацитета психолога у школама.

Специфични циљеви: 

Повезивање и примена законске и подзаконске регулативе на рад психолога у школи; Освешћивање значаја заштите поверљивости података и понашања психолога у складу са тим у условима рада у школи; Развијање вештина за ефектан избор и примену психолошких мерних инструмената за процену у оквиру одговарајуће школске проблематике; Оснаживање за примену психолошких знања у раду са ученицима, а у складу са психолошким основама понашања, развојним потребама и карактеристикама ученика; Примена различитих психолошких метода и техника у раду са ученицима и родитељима; Стицање вештина за сагледавање потреба родитеља за едукацијом из одређених тема и изналажење најадекватнијих облика и метода.

Теме програма:   

Законски оквир рада психолога у школи; Поверљивост података; Психолошки мерни инструменти; Примена психолошких знања у раду са ученицима и родитељима; Едукација родитеља

Циљна група: 

стручни сарадник у школи

Величина групе: 30

Трајање: један дан  (8 бодова)

Датум реализације: термини се утврђују по потражњи установе или када се оформи група на основу појединачних пријава

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović