O izdavačkoj delatnosti

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Centar za primenjenu psihologiju od 1992. godine uspešno se bavi i izdavaštvom literature iz različitih oblasti psihologije. Rastuća potreba psihologa za kvalitetnim naslovima i sadržajima iz oblasti psihologije je bila jedan od motiva osnivanja Centra za primenjenu psihologiju.

OBLASTI:
Klinička psihologija
Pedagoška psihologija
Idustrijska psihologija
Socijalna psihologija
Razvojna psihologija
Eksperimentalna psihologija
Terapije i dr.

Naslovi u izdanju CPP-a obuhvataju širok dijapazon psiholoških oblasti, pojava i fenomena. Neki naslovi direktno, a neki na simboličan način, ukazuju na sadržaj knjige ispred koga stoje.

Početak izdavaštva bio je usmeren na objavljivanje udžbenika, priručnika i druge psihološke literature, uglavnom namenjene studentima psihologije. Međutim, poslednjih nekoliko godina izdanja su obogaćena naslovima iz „popularne" psihologije, čime se Centar okrenuo široj čitalačkoj publici.

Pored svog izdavaštva CPP se bavi i suizdavaštvom, u saradnji sa stručnim institucijama i izdavačima.

Svako izdanje odobreno od strane Upravnog odbora CPP-a, prolazi recenziju najmanje dva stručna recezenta.

BIBLIOTEKE:

Psihološki udžbenici

Psihološki priručnici
Udžbenici i priručnici su priznati naslovi koji se nalaze na spisku literature potrebne za osnovne studije psihologije. Autori su psiholozi, većinom profesori sa fakulteta, priznati i kod nas i u svetu.

Inostrana izdanja
Trend koji će CPP pratititi i u budućnosti su prevodi izdanja eminentnih stručnjaka iz sveta, uz autorska prava na prevod i izdanja knjiga koja su poznata u svetskim okvirima.

Monografija
Izdavaštvo Centra je okrenuto poznatim i priznatim stručnjacima i autorima na polju psihologije i njihovom sveukupnom radu i delu.

Popularna psihologija
Izdanja u ovoj biblioteci karakteriše činjenica da su psihološke pojave opisane na način koji će prilagođen široj čitalačkoj publici.

AUTORI:
Lidija Vučić, Vera Smiljanić, Ivan Ivić, Nada Ignjatović, Ružica Rosandić, Boško Popović, Čedomir Dragićević, Ksenija Kondić, Jelena Vlajković, Nenad Havelka, Bora Kuzmanović, Dragan Popadić, Slavoljub Radonjić, Josip Berger, Radojica Bojanović, Dobrila Vujić, Vera Smiljanić, Dušica Berger, Lazar Tenjović, Spomena Milačić, Stanislav Fajgelj, Svetlana Čizmić, Nikola Tucić, Gordana Matić, Jasna Veljković, Zoran Đurić, Jovan Mirić, Mira Pašić, Goran Knežević, Nadežda Savjak, Nebojša Jovanović, Dragan Živković, Žarko Trebješanin, Boris Kordić, Desimir Pajević, Nada Korać, Jelena Vranješević, Tamara Džamonja Ignjatović, Nevenka Žegarac, Aleksandar Dimitrijević, Snežana Smederevac, Dušanka Mitrović, Dragana Đurć Jocić, Konstantin Momirović, Petar Kostić, Ankica Hošek, Marija Mitić, Tatjana Vukosavljević Gvozden, Aleksandar Manojlović, Uroš Mladenović, Aleksandra Jovanović Magyar, Robert Plutchik, Michael J. Paton, Naomi M. Meara, Ivan Kos, Dejan Todorović, Dragana Sretenov, Dušica Bojović, Mikloš Biro, Zdenka Novović...

PERSPEKTIVA U IZDAVAŠTVU CENTRA KREĆE SE U NEKOLIKO PRAVACA:
- izdavanje što kvalitetnijih i savremenijih udžbenika i priručnika, sa mogućnošću stalnog obogaćivanja i
dopunjavanja njihovog sadržaja;
- čvrsta saradnja sa eminentnim stručnjacima i priznatim imenima iz oblasti psihologije kod nas;
- izdavanja naslova priznatih u svetu i ostvarivanje kontakata sa inostranim autorima;
- približavanje raznih oblasti psihologije javnosti kroz izdavanje naslova namenjenih široj čitalačkoj publici

TEHNIČKE OSOBINE:
Knjige su štampane na kvalitetnom papiru, uglavnom B5 formata (priručnici, udžbenici, monografije, inostana izdanja), ali i A5 formata (popularni naslovi). Izdanja su pisana najčešće latiničnim pismom i izrađena u broširanom povezu. Svako izdanje dizajnom korica prati liniju biblioteke kojoj priprada.

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 433 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović