Publikacije

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

psih org promena

PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONIH PROMENA I RAZVOJA

Mirosava Đurišić Bojanović

redovna cena: 1240 dinara

cena sa popustom: 990 dinara 

Knjiga se na kreativan način bavi značajnom temom – psihologijom organizacionih promena i razvoja.

Sadržaj knjige je strukturiran u tri velike celine koje se odnose na teorije organizacione promene i razvoja, na upravljanje organizacionim promenama i na ulogu psihologa u upravljanju promenama u organizaciji. U prvoj celini, pored teorija organizacionog razvoja obrađene su i nove teorije organizacije – teorije organizacionog identiteta i teorije koje povezuju upravljanje promenama sa opstankom i uspehom organizacije. Drugi deo knjige obrađuje metodološke i praktične probleme upravljanja promenama – problemi shvatanja organizacionih promena, vrste organizacionih promena, otpori organizacionim promenama. Dok su u trećem delu obrađeni trendovi upravljanja ljudskim resursima i specifične tehnike upravljanja promenama, sa poželjnim intervencijama psihologa u tim promenama. U celokupnom tekstu navodi se više studija slučaja i ilustracija koje približavaju čitaocu problem promena i razvoja.

Monografija je namenjena naučnicima, istraživačima, studentima, psiholozima koji rade u organizacijama i bave se organizacionom psihologijom, kao i širem krugu čitalaca.

Naručivanje:

E-mail  dpscpp@sezampro.rs,

www.dps.org.rs;

tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685,

adresa Đušina 7/III Beograd

 

 

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović