Publikacije

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

zbornik prikaz

NOVI POGLEDI I PERSPEKTIVE U PSIHOLOGIJI RADA I ORGANIZACIJE

urednik Mirosava Đurišić Bojanović

redovna cena: 1240 dinara

cena sa popustom: 990 dinara 

 

 

Novi pogledi i perspektive u psihologiji rada i organizacije predstavlja zbornik radova u kojem se na veoma inspirativan način analizira društveni kontekst psihologije rada i organizacije.

Knjiga daje pregled najvažnijih teorijskih i metodoloških orijentacija u psihologiji rada i organizacije, kao i najnovijih tendencija u ovoj oblasti. Iznose se novi uvidi u vezi najznačajnijih tema psihologije rada i organizacije, dok su u prikazu praktičnih problema i tehnika za rešavanje tih problema, date sugestije za nove metode njihovog rešavanja. Stoga je ova knjiga od velike koristi ne samo onima koji proučavaju psihologiju rada i organizacije već i praktičarima, koji će moći dalje da usavršavaju svoj rad.

Naručivanje:

E-mail dpscpp@sezampro.rs,

www.dps.org.rs; 

tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685,

adresa Đušina 7/III Beograd

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović