Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

metode istrazivanja

METODE ISTRAŽIVANJA PONAŠANJA, šesto dopunjeno izdanje

Stanislav Fajgelj

rasprodato

Centar za primenjenu psihologiju objavio je i šesto dopunjeno izdanje knjige „Metode istraživanja ponašanja“, autora prof.dr Stanislava Fajgelja. Na ovaj način, knjiga je knjiga je dostigla svoj cilj – da bude od praktične koristi istraživačima i da bude direktno primenljiva.

Reč autora o knjizi Metode istraživanja ponašanja:

Knjiga je napisana sa ciljem da bude od praktične koristi istraživačima i da bude direktno primenljiva. U oblasti metodologije istraživanja ponašanja ne mogu se napisati knjige recepata. Zato ova knjiga i nije napisana kao priručnik. Oblast kojom se bavi je veoma široka i autor je nastojao da svako važno pitanje prodiskutuje i evaluira. Autor otvoreno sugeriše čitaocu da ne treba gajiti očekivanja da postoje laka rešenja i jednostavna uputstva. Ne treba odbacivati ni jednu metodu- ni jedan pristup. Sve što koristi naučnoj istini treba da bude na raspolaganju istraživaču.

Po rečima recenzenta prof. Dr Lajoša Genca «... Istovremeno, nivo izlaganja i argumentacije zadovoljava najstrožije akademske kriterijume. Sve u svemu, radi se o izuzetno vrednom delu koje će u domaćoj metodološkoj literaturi postaviti nove standarde.»

Recenzent prof. Dr Dejan Todorović ističe «...da se i među svetskim udžbenicima iz metodologije psiholoških istraživanja ovo delo ističe obimom prikazanih tema i temeljnošću njihove obrade.»

 

*     *     *

 

Autor u predgovoru upoznaje čitaoce sa ovim, šestim dopunjenim izdanjem:

„Poglavlja koja su u VI izdanju pretrpela krupnije izmene su: Drugi izvori individualnih razlika, Teorija merenja, Struktura ili nacrt istraživanja, Osobine i stanja, Još neke podele varijabli, Nacrt analize kovarijanse, Nacrti sa ponovljenim merenjima, Multivarijantni eksperiment, Korelaciono i strukturalno istraživanje, Anketno istraživanje, Studija slučaja, Razlike kvantitativne i kvalitativne paradigme, Psihološko testiranje, Merenje stavova, Thurstoneova skala, Semantički difrencijal, O statistici, Statistika zaključivanja – testiranje hipoteza, Uzorkovanje i Kvalitativno ocenjivanje naučne produkcije – recenzije. Mnoga druga poglavlja su malo ili umereno izmenjena.

O kakvim izmenama je reč? Izvršio sam nekoliko sistematskih promena u više poglavlja, zbog toga što sam unapredio svoj stav prema tematici. Kao prvo, uočio sam da mnoge razlike nacrta i metoda imaju merno-teorijsku dimenziju. Eksperimenti se zasnivaju na reprezentacijskom, a ne-eksperimenti na pragmatičkom merenju, primarno modelima latentne varijable. Drugo, od 2001.godine, jedna tema istraživanja ponašanja je, izgleda, stavljena ad acta. To je tema primene računara, koju sam onda osećao kao vrlo akutnu. Nakon petnaestak godina, iznenada sam shvatio da nekoliko poglavlja, posvećenih upravo toj temi, sada izgledaju suvišno. Treće, u prethodnim izdanjima se provlačio neupitno pozitivan stav o nacrtima analize kovarijanse i o ANCOVI generalno. Međutim, rezultati ANCOVE u praksi nisu uvek blistavi, pa nema mesta bezuslovnom entuzijazmu u vezi njene primene. To je sada uneseno i u tekst.

I tako, od poglavlja do poglavlja, uvek bi se našao neki novi razlog za doterivanje: neki novi uvid, neka nova kristalizacija, neki novi primer. Neke grafikone sam dodao, neke promenio, a neke poboljšao i unapredio neka tehnička rešenja.“

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

 

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović