Publikacije

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

 medijacija

MEDIJACIJA: PRINCIPI, PROCES, PRIMENA

priredila Tamara Džamonja Ignjatović

redovna cena: 1500 dinara

cena sa popustom: 1200 dinara

Centar za primenjenu psihologiju predstavlja knjigu koju je priredila Tamara Džamonja Ignjatović – Medijacija: principi, proces, primena. Ova knjiga predstavlja novo, revidirano i znatno prošireno izdanje prethodne knjige Medijacija – koncepti i konteksti iz 2006.godine. Svi tekstovi iz prethodne knjige su dopunjeni i izmenjeni u skladu sa proširenim znanjima i iskustvima autora. Takođe, u priređivanju ove knjige učestvovali su i novi autori sa tekstovima koji znatno proširuju prvobitno obuhvaćene teme i oblasti primene medijacije.

Namena ove knjige je da se kroz unapređena znanja i iskustva autora, čiji su tekstovi sadržani u publikaciji, predstave teorijski koncepti iz kojih medijacija proističe, osnovne karakteristike i specifičnosti postupka medijacije, dosadašnja iskustva i mogućnosti njene primene u različitim oblastima, kako bi profesionalci i šira javnost stekli jasniju sliku o tome šta je medijacija, gde se sve može primenjivati i koje su njene osnovne prednosti u odnosu na druge načine rešavanja sporova.

Knjiga je namenjena svima koji žele da informativno ili profesionalno prošire i upotpune svoja znanja - stručnjacima različitih profila koji se bave konstruktivnim rešavanjem sporova,  edukantima i studentima tokom profesionalnog osposobljavanja i istraživanja u ovoj oblasti, kao i široj javnosti.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

 

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović