Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

opacic

PROFESIONALNA SELEKCIJA: ELEMENTI, IZAZOVI I JEDNO PRAKTIČNO REŠENJE
KNJIGA III: PROFESIONALNA INTERESOVANJA

Goran Opačić

redovna cena: 1750 dinara

cena sa popustom: 1400 dinara

Centar za primenjenu psihologiju objavio je knjigu dr Gorana Opačića – Profesionalna selekcija: elementi, izazovi i jedno praktično rešenje. Knjiga III: Profesionalna interesovanja.

Knjiga III: Profesionalna interesovanja je nastala, po autorovim rečima, kao proizvod rada na razvoju instrumenta za procenu profesionalnih interesovanja RIASEC-OK. U knjizi je dat prikaz teorijskih postavki, istraživanja i instrumenata za procenu pojedinih aspekata profesionalnih interesovanja. Opsežnije su opisane Holandova teorija profesionalnih interesovanja, jer je ona korišćena kao teorijska osnova za razvijanje instrumenta RIASEC-OK, kao i sam instrument – njegove psihometrijske karakteristike, postupak upotrebe, zadavanja, obrade i interpretacije. Knjiga je prvenstveno namenjena psiholozima praktičarima koji rade na poslovima profesionalne orijentacije i profesionalne selekcije, međutim, podjednako može biti interesantna i predavačima i studentima na univerzitetima.

Ova knjiga je deo trilogije pod nazivom „Profesionalna selekcija: elementi, izazovi i jedno praktično rešenje“, koju su osmislili i napisali prof. dr Goran Knežević i dr Goran Opačić. Jedan od ciljeva ove trilogije, pored upoznavanja čitaoca sa osnovnim elementima procesa selekcije ljudstva, izazovima i problemima koji se mogu sresti tokom profesionalne selekcije, je, kako navode autori, i upoznati čitaoce sa oruđem koje će im omogućiti da u poslu profesionalne selekcije budu uspešni i efikasni. U ovom slučaju radi se o psihološkom mernom instrumentu Totalassessment koji su kreirali prof. dr Knežević i dr Opačić (Ekspertni sistem Totalassessment je online baterija testova za merenje kognitivnih sposobnosti, bazične strukture ličnosti, strukture profesionalnih interesovanja i ekspertni sistem za integraciju rezultata ispitivanja).

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović