Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

vigotski-koji-jeste

VIGOTSKI KOJI JESTE

Jovan Mirić

redovna cena: 1300 dinara

cena sa popustom: 1040 dinara

 

Iz predgovora:

Stvarana krajem dvadesetih i početkom tridesetih godina dvadesetog veka, u godinama institucionalnog konsolidovanja tekovina prve komunističke revolucije u svetskoj istoriji, kulturno-istorijska teorija Lava Semjonoviča Vigotskog bila je osuđena da najpre provede dve decenije „u bunkeru“, pod zabranom. Krajem dvadesetog veka, međutim, ona doživljava preokret sudbine, šireći se univerzitetima Zapada i preuzimajući jednu od vodećih pozicija u teoretisanju o psihičkom razvoju. Rođena među svojima i stradala od svojih, nesanjan uspeh doživela je kod stranaca, reklo bi se i neprijatelja. Ili nam se možda tako samo čini...

Naravno, ni boravak „u bunkeru“ ni slavodobitni pohod svetskim katedrama, učionicama i psihoterapeutskim kabinetima nisu sami po sebi dokaz naučne vrednosti bilo koje teorije, pa ni teorije Vigotskog. Kao što „bunker“ nije bio pokazatelj nenaučnosti – pa čak ni ideološke zastranjenosti – tako ni današnji široki prijem nije pokazatelj naučne vrednosti. Štaviše, ni jedno ni drugo uzeto ponaosob, kao ni uzeto zajedno, ne sačinjavaju ni dovoljno dobar razlog da se tom teorijom ozbiljno pozabavimo. Jer, u ideološkim vremenima – a živimo u takvom vremenu – pokazatelji zemaljske sudbine jedne teorijske tvorevine iz kruga društvenih nauka nisu nužno u savršenoj korelaciji sa njenom saznajnom vrednošću...


Sadržaj:

Vrhovne postavke teorije vigotskog
Mentalna ontogeneza
Govor, mišljenje, značenje
Osnovna pitanja učenja i razvoja


Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović