Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka

procena-psiholoskih-fenomena

PROCENA PSIHOLOŠKIH I PSIHOPATOLOŠKIH FENOMENA

urednici: Mikloš Biro, Snežana Smederevac i Zdenka Novović

redovna cena: 1540 dinara

cena sa popustom 1230 dinara

AUTORI O KNJIZI KAŽU:

Psihologija je od početka svog postojanja kao nauke i kao struke nastojala da u svoj metod uvede što više moguće objektivnosti i egzaktnosti. Rezultat tog nastojanja su psihološki testovi koji su prevalili dugačak put od potpuno nekri­tičnog romantizma za koji je karakteristična precenjena ideja o savršenosti i ne­pogrešivosti testovnog instrumentarijuma, do aktuelnog trenutka u kome po­stoji objektivna naučna distanca prema njihovim dometima i spisak psihometrij­skih zahteva koji oni moraju da ispune da bi mogli biti prihvaćeni od psihološke jav­nosti.

...Jednostavna primena doslovno prevedenih (najčešće američkih) testo­va, donosila je niz problema kako semantičke (dvostruke negacije su, npr. u našem jeziku daleko veći problem nego u engleskom, jer naš čovek češće ka­že „Ne, nisam ..." nego „Da, nisam..."), tako i etno-kulturne prirode. U tom po­gledu, srpski psihološki prostor značano je zaostajao za razvijenijim psiholo­škim sredinama, jer nije imao adekvatnu ponudu testova nastalih ili bar stan­dar­dizovanih na našoj populaciji...

...Nadajmo se da je ovaj naš pokušaj samo početak jednog šireg procesa konstrukcije domaćih instrumenata.

 


RECENZENTI:
prof. dr Josip Berger, prof. dr Panta Kovačevići i prof. dr Petar Milin.

Biblioteka Monografije, prvo izdanje, M. Biro, S. Smederevac i Z. Novović, Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena, godina izdanja 2010., naučna psihološka publikacija, format B5, obim 193 strane, broširan povez, latinično pismo. Izdavač Centar za primenjenu psihologiju.

 

Monografija je rezultat rada na projektu „Psihološke karakteristike društva u tranziciji" koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (br. 149008).

 

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović