Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka

teorijske-osnove-medijacije

TEORIJSKE OSNOVE MEDIJACIJE
Perspektive i doprinosi

priređivači: Tamara Džamonja Ignjatović i Nevenka Žegarac

redovna cena: 1000 dinara

cena sa popustom: 800 dinara

Knjiga Teorijske osnove medijacije - perspektive i doprinosi nastala je kao rezultat saradnje sa kolegama koji dolaze iz različitih profesija i čija se delatnost oslanjaja na različite teorijske perspektive, ali koji dele slične poglede i vrednosti kada su u pitanju konflikti i mogućnosti njihovog konstruktivnog razrešavanja.

 

Medijacija, postupak alternativnog rešavanja problema kroz pregovaranje uz pomoć treće, neutralne i nepristrasne strane, medijatora, predstavlja složenu veštinu koja zahteva dobro poznavanje osnovnih principa, pravila i tehnika rada, a bez oslanjanja na specifičan  teorijski okvir. Za razliku od nekih drugih pomagačkih delatnosti, gde su teorija i praksa neodvojivo povezane, medijacija je primarno ateorijska, na praksu usmerena delatnost. Upravo to omogućava da se različite profesije bave ovom delatnošću - pravnici, psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, psihijatri, ali i inženjeri, volonteri, mladi u školama, komšije u lokalnoj zajednici, naravno uz uslov da su prošli odgovarajuću obuku.

Složena priroda konflikata u različitim oblastima pred savremenu medijacijsku praksu postavlja zahteve poznavanja relevantnih teorijskih koncepata koji omogućavaju potpunije razumevanje i kritičko promišljanje procesa medijacije. Postoje brojna saznanja, teorijski modeli i koncepti čije je poznavanje veoma korisno za praksu u različitim oblastima primene medijacije, kao što su sistemska teorija i terapija, koncepti pravde, teorije roda, koncept osećajnog vezivanja iz razvojne psihologije, kognitivni modeli donošenja odluka i slično. Zapravo, implicitna premisa da je medijacija ateorijska disciplina, prerasla je u ideju o njenoj  multiteorijskoj prirodi, koja se razvija u interdisciplinarom prostoru razmene teorijskih, metodoloških i praktičnih saznanja.

Koncepcija knjige Teorijske osnove medijacije - perspektive i doprinosi sledi ovu osnovnu ideju. Izbor tema koje su našle mesto u ovoj publikaciji je subjektivan i ne pretenduje da bude sveobuhvatan, što pred autore postavlja zahtev za obrazloženjem svog izbora.

Biblioteka Monografije, prvo izdanje, Džamonja Ignjatović Tamara i Žegarac Nevenka, Teorijske osnove medijacije - perspektive i doprinosi, godina izdanja 2009., naučna psihološka publikacija, format B5, obim 248 strana, broširan povez, latinično pismo

 

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović