Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Indeks članaka


U prvom delu knjiga se bavi teorijskim određenjem inkluzije sa naglaskom na ranim uzrastima i analizira argumentaciju koja podržava i osporava inkluzivne pro­me­ne. Pored analize bogate inkluzivne prakse razvijenih zemalja, knjiga razmatra speci­fič­ne faktore koji mogu predstavljati barijere za uključivanje dece sa specificnim teš­ko­ćama u razvoju, posebno na planu integracije u kolektiv, komunikacije i socijalne in­terakcije.

 


U drugom delu
knjiga analizira realno iskustvo predškolske ustanove koja u našoj sredini razvija inkluzivnu praksu i prati integraciju 18 dece sa teškoćama u razvoju tokom jedne školske godine. Studija otvara pitanja stepena u kojoj su vrtići u na­šoj sredini osposobljeni za ovaj zadatak, nivoa obučenosti i motivisanosti osoblja, kao i mogućih izvora podrške koji se mogu realno očekivati u našim uslovima.

Knjiga sadrži bogatu literatura (124 reference) i 8 veoma korisnih priloga: intervencije za podsticanje komunikacije i interakcije dece u inkluzivnom okruženju; opservacione skale; protokol za sumiranje podataka dobijenih video zapisima; skale za procenu razvoja deteta na predškolskom uzrastu; skala za procenu ponašanja deteta u vaspitnoj grupi vrtića; dnevnik vanrednih događaja; izbor individualnih prikaza dece koja su učestvovala u projektu i izbor instrumenata koji su razvijeni u okviru međunarodnih istraživanja inkluzivnih procesa na predškolskom uzrastu.

 

 

O AUTORU
Dr Dragana Sretenov
, psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. Nakon dugugodišnje privatne prakse, od 1994. godine radi za britansku humanitarnu organizaciju Save the Children.

 

U okviru Save the Children UK, u periodu do 2001. radi na pokretanju i koordinaciji programa za decu sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja na teritoriji Srbije i Crne Gore. Od 2001 - 2005. je na poziciji regionalnog savetnika za obrazovanje za jugoistočnu Evropu. Od 2006. živi i radi u Velikoj Britaniji kao globalni savetnik za obrazovanje pri Save the Children UK, koji realizuje obrazovne programe namenjene deci iz osetljivih grupa u preko 45 zemalja u svetu.

 

Koautor u brojnim istraživanjima, publikacijama i projektima ministarstava koji se bave uključivanjem dece sa smetnjama u razvoju u redovni sistem obrazovanja. Autor prvog inkluzivnog programa namenjenog uključivanju dece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića na teritoriji Subotice.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 206 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović