Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

New Project 3

  • Serbian Language
  • English (UK)

ljudskifaktor

LJUDSKI FAKTOR - OSNOVI INŽENJERSKE PSIHOLOGIJE

Svetlana Čizmić

redovna cena: 900 dinara

cena sa popustom: 720 dinara


Knjiga se bavi savremenim i aktualnim pitanjima i problemima inženjerske psihologije. Nastala je kao rezultat dugogodišnjeg istražvačkog iskustva autorke. U knjizi su opisani teorijski i metodološki problemi koji se sreću u savremenim sistemima - teme koje se bave teorijskim i metodološkim temeljima inženjerske psihologije i osnovnom karakteristiakma akitvnosti operatara u sistemu čovek-mašina, pitanja dominantnih finkcionalnih stanja operatera i efikasnosti i pouzdanosti njegovog rada, problemi vremenske organizacije rada, stresa i naprezanja na radu, uslova rada, organizacije prostora i prostornog ponašanja. Knjiga je namenjena psiholozima i studentima psihologije, a od velike je koristi je svima koji se bave organizacijom rada, menadžerima, tehničarima, medicinarima kao i onima koji su odgovorni za adekvatno funkcionisanje savremenih tehničkih sistema  i bezbednost u sistemu „čovek-mašina".

 

Biblioteka Monografije, suizdavaštvo sa Institutom za psihologiju, prvo izdanje, Čizmić Svetlana, "Ljudski faktor - osnovi Inženjerske psihologije", godina izdanja 2006., monografija, format B5, obim 255 strana, broširan povez, latinično pismo

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Symposium

Save the date: Symposium ‘Lessons learned from the European Countries’

INFO

Psiholozi pomažu građanima Srbije u krizi izazvanoj virusom KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović