Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

psihometrija

PSIHOMETRIJA
Metod i teorija psihološkog merenja, IV dop. izd.

Stanislav Fajgelj

rasprodato

Knjiga sadrži 17 poglavlja u okviru kojih su razmatrani: Teorija merenja, Priroda i poreklo individualnih razlika, Analiza individualnih razlika, Varijabla, Merenje u psihologiji i psihometrijski modeli, Osnovna merna svojstva stavki i testa, Pouzdanost, Valjanost, Jednačenje testova, Protivrečnosti i paradoksi psihometrije, Psihološki test, Skale i skaliranje u psihologiji, Skorovanje testa – ocenjivanje osobine, Konstrukcija psihološkog mernog instrumenta, Moralna pitanja psihološkog testiranja. Literatura obuhvata 592 reference.

 B5 format, 765 strana, latinično pismo.

 

Autor o četvrtom dopunjenom izdanju u predgovoru kaže:

 Knjiga je izmenjena u celini. Neka su poglavlja napisana nanovo, neka su značajno modifikovana, neka manje, a ona koja nisu bila  predviđena za menjanje, morala su proći kroz usaglašavanje sa ostalim izmenama. Glava o teoriji merenja napisana je iznova, a tekst o prirodi i poreklu individualnih razlika prerađen i spojen u jednu glavu.

Analiza individualnih razlika je usklađena sa izmenjenim gledištima o teoriji merenja, a na prvom mestu o odnosu merenja i statistike. Poglavlja koja se odnose na klasičnu teoriju testa napisana su nanovo, uključujući i poglavlja o paralelnim indikatorima. Teme jednodimenzionalnosti i lokalne nezavisnosti prerađene su u znatnoj meri. U glavi o varijabli nanovo je napisano poglavlje o formativnim i refleksivnim indikatorima. Prikaz osnovnih pojmova teorije ajtemskog odgovora takođe je u celosti prerađen. Sve ostale teme iz glave o modelima merenja su takođe pretrpela izmene. Kroz celu knjigu je ’’pojačano prisustvo’’ konfirmativne faktorske analize (KFA), što se posebno odnosi na paralelne indikatore, pouzdanost, valjanost i, naravno, podsetnik za MVA u dodatku.

Osnovna merna svojstva, posebno jednodimenzionalnost, pogađanje i testovi brzine pretrpeli su značajne izmene.

Glava o pouzdanosti je usklađena sa izmenama u prikazu klasične teorije testa, paralelnih indikatora, KFA itd., a neki delovi teksta su uklonjeni, dok su drugi dodati. Izmenjen je prikaz standardnih grešaka, na primer.

Glava o valjanosti je pretrpela značajnije izmene u delu konvergentne i diskriminativne valjanosti. Isto tako, izmenjena su poglavlja o kriterijumskoj valjanosti, selekciji i klasifikaciji i diferencijalnom funkcionisanju.

 Glava o jednačenju testova je prerađena, učinjena je jednostavnijom i lakšom za razumevanje. U glavi o psihometrijskim protivrečnostima takođe su učinjene izmene u skladu sa novim tretmanom jednodimenzionalnosti, zatim u poglavlju o Lordovom paradoksu i ostalim delovima. U glavi o psihološkom testu drugačije su prikazani neki formati stavki. Glava o skalama i skaliranju je pretrpela značajne izmene, posebno

poglavlja o komparativnom (Thurstoneovom) skaliranju, skalama procene i semantičkom diferencijalu. Glava o skorovanju je takođe temeljno prerađena, u nekim delovima proširena, a u nekim pojednostavljena.

 Glava o moralnim pitanjima psihološkog testiranja izmenjena je tako da su mnogo jasnije i detaljnije obrađena pitanja legalnosti i legitimnosti testova, ali i druga pitanja.

 Osim pobrojanih sistematskih i tematskih promena, u protekle četiri godine, od prethodnog izdanja, tekst je neprekidno doterivan, dopunjavan, osavremenjavan (dodate su nove reference, a neke zamenjene novim izdanjima), usklađivan sa iskustvima iz predavanja i pisanjem testova za ispite. Popravljeni su stari i dodati novi grafikoni, a tabele učinjene manjima i preglednijima.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 171 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović