Početna

O Društvu

Psihološke novine

Časopis Psihologija

Kongres

Centar za primenjenu psihologiju

EFPA

EAWOP

Kontakt

Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

lazastat

STATISTIKA U PSIHOLOGIJI
dopunjeno izdanje, 2002.

Lazar Tenjović

rasprodato


Priručnik je prvenstveno namenjen studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao osnovno štivo za vežbe iz predmeta Statistika u psihologiji, a može biti koristan i diplomiranim psiholozima i istraživačima kao podsetnik pri statističkoj analizi podataka.

U knjizi su prikazane univarijatne (t-test, analiza varijanse, korelaciona i regresiona analiza, neparametrijski postupci) i multivarijatne (klaster analiza, kanonička diskriminaciona analiza, kanonička korelaciona analiza i analiza glavnih komponenti) statističke metode koje se najčešće koriste u analizi podataka psiholoških istraživanja. Statistički postupci prikazani su u knjizi sa teorijskog (matematička osnova metode) i praktičnog stanovišta (kada i kako se metoda koristi u analizi podataka).
Knjiga sadrži i detaljna uputstva o korišćenju programskog paketa SPSS za Windows, a za svaku statisticku metodu data su uputstva o načinu njenog izvođenja u ovom programu, konkretan primer istraživanja u kojem su podaci analizirani korišćenjem odredenog postupka, ispis rezultata i način tumačenja pojedinih delova ispisa.

Pored osnovnog teksta koji je identičan onome u prvom izdanju, novo izdanje Priručnika sadrži četiri dodatka: prva dva su postojala i u prvom izdanju, dok su Dodatak 3 i 4 novi. U Dodatku 1 objašnjene su osnove rada na PC računaru u Windows okruženju, dok Dodatak 2 sadrži sažet prikaz osnovnih znanja iz teorije verovatnoće i matematičke statistike. Dodatak 3 sadrži veoma kratak i sažet prikaz osnovnih pojmova iz matrične algebre. U Dodatku 4 data je Tabela sa ispravkama krupnijih grešaka koje su prisutne u osnovnom tekstu Priručnika. Osim toga, Dodatak 4 sadrži veoma važne napomene i dopune u vezi sa pojedinim delovima osnovnog teksta Priručnika.

 

Naručivanje: E-mail dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 273 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović