Publikacije

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

Statistika u psihologiji TenjovicL

STATISTIKA U PSIHOLOGIJI
Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 2020.

Lazar Tenjović

redovna cena: 1860 dinara

cena sa popustom: 1490 dinaraKnjiga je prvenstveno namenjen studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao osnovno štivo za kurseve Statistika u psihologiji 1, Statistika u psihologiji 2, Odabrane teme iz statistike i psihometrije i Multivarijaciona statistika u psihologiji. Prvih sedam glava, kao i glava XI mogu poslužiti kao korisno štivo i studentima pedagogije i andragogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu koji slušaju kurs Statistika u istraživanju obrazovanja. Može biti korisna i istraživačima u psihologiji i srodnim naukama kao pomoćna literatura pri statističkoj analizi podataka.


U knjizi su prikazani osnovni statistički postupci koji se najčešće koriste za analizu podataka psiholoških istraživanja i istraživanja u srodnim oblastima. Osim sažetog prikaza teorijske i matematičke osnove svakog postupka, dato je i objašnjenje načina na koji se statistička metoda može primeniti pomoću programa SPSS. Delovi teksta u kojima je objašnjen postupak primene date metode u programu SPSS sadrže i primere ispisa iz ovog programa, kao i komentare ispisa. 

Ovo izdanje sadrži tekst koji je u znatnoj meri izmenjen i dopunjen u odnosu na prethodno izdanje. Pored prikaza univarijatnih (t-test, analiza varijanse, korelaciona i regresiona analiza, neparametrijski postupci) i multivarijantnih (klaster analiza, kanonička korelaciona analiza i analiza glavnih komponenti) statističkih metoda koje se najčešće koriste u analizi podataka psiholoških istraživanja, uključena su i dva nova poglavlja – binarna logistička regresija i analiza multidimenzionalnih kontingencijskih tabela i uvod u loglinearne modele. Glave o Kanoničkoj diskriminacionoj analizi i Analizi vremenskih serija sadrže tekst koji je praktično u celini nov u odnosu na prethodno izdanje knjige. 

  
Knjiga sadrži i dva dodatka. Dodatak 1 sadrži sažet prikaz osnovnih znanja iz teorije verovatnoće neophodnih za razumevanje statističkog zaključivanja, dok Dodatak 2 sadrži veoma kratak i sažet prikaz osnovnih pojmova iz matrične algebre.

Naručivanje: e-mail dpscpp@orion.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, adresa Đušina 7/III Beograd

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović