Publikacije

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

METODE ISTRAŽIVANJA PONAŠANJA 

Sedmo dopunjeno izdanje


Stanislav Fajgelj

redovna cena: 2025 dinara

cena sa popustom: 1620 dinaraSedmo dopunjeno izdanje sadrži 8 delova, sa preko 270 poglavlja koji se odnose na najvažnije aspekte metodologije istraživanja ponašanja: Uvod u istraživanje ponašanja, Osnovni elementi empirijskog istraživanja ponašanja, Vrste istraživanja, Metode i tehnike merenja, Sprovođenje empirijskih istraživanja, 

Osnovi kvantitativne analize podataka, Uzorkovanje, Pisanje istraživačkih izveštaja.


U odnosu na prethodno izdanje, u 34 poglavlja su izvršene manje izmene, u 33 umerene, a u 20 krupne i značajne. Napisano je i devet novih, ili skoro novih poglavlja, a autor je nastojao da knjiga bude usklađena sa tekućim izdanjima Psihometrije i Uvoda u psihologiju.


„...Knjiga pokriva mnogo suštinskih metodoloških tema, u širokom spektru, od osnovnih principa filozofije nauke do bezbroj sitnih, ali ključnih praktičnih detalja...Može se reći da se i među svetskim udžbenicima metodologije psiholoških istraživanja ovo delo ističe obimom prikazanih tema i temeljnošću njihove obrade...“

Prof. dr Dejan Todorović


„Knjiga je namenjena svim istraživačima iz oblasti društvenih nauka i nauka o ponašanju...Njome će biti zadovoljni studenti, istraživači i svi oni koji žele da nauče nešto o metodologiji istraživanja ponašanja...Istovremeno, nivo izlaganja i argumentacije zadovoljava najstrožije akademske kriterijume.”


Prof. dr Lajoš GencNaručivanje: e-mail dpscpp@orion.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović