Publikacije
  • Serbian Language
  • English (UK)UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU

Boris Kordić

redovna cena: 1200 dinara

cena sa popustom: 960 dinara 

Autor je detaljno obradio sadržaje koji održavaju teorijski nivo predmeta Socijalna psihologija (Socijalna psihologija kao nauka, Metodologija sociopsiholoških istraživanja, Socijalna kognicija, Atribucioni pristup, Stavovi, Socijalizacija pojedinca, Socijalna interakcija, Psihologija grupe i Socijalni uticaj), ali je u knjigu uključio i dodatno-inovativno poglavlje – Socijalna psihologija u organizaciji. Na ovaj način omogućio je da knjiga pored udžbeničkog karaktera poprimi i karakter knjige pristupačne široj čitalačkoj publici.

 

„Udžbenik uključuje sve teme predviđene programom i dobro će poslužiti ne samo studentima kojima je namenjen već i svima koji žele da se na relativno jednostavan način obaveste o glavnim problemima kojima se bavi socijalna psihologija i saznanjima do kojih je ova naučna disciplina do danas došla.“

 

prof.dr Bora Kuzmanović

„Sa velikim zadovoljstvom predlažem da se ovaj materijal štampa kao udžbenik. Koristiće ne samo studentima Fakulteta bezbednosti već će imati daleko širi krug korisnika: studenti koji uče psihologiju rada, rukovodioci, stručnjaci u javnim medijima, političari.“

 

prof.dr Desimir Pajević

Naručivanje: E-mail  dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
PSIHOLOZI VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA SRBIJE U KRIZI IZAZVANOJ VIRUSOM KOVID 19

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3232961, 3035131

E-maildpscpp@orion.rs
Glavni i odgovorni urednik sajta: Dag Kolarević
Tehnička urednica i administratorka sajta: Nadežda Perišić Savić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović