Publikacije

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU

Boris Kordić

redovna cena: 1200 dinara

cena sa popustom: 960 dinara 

Autor je detaljno obradio sadržaje koji održavaju teorijski nivo predmeta Socijalna psihologija (Socijalna psihologija kao nauka, Metodologija sociopsiholoških istraživanja, Socijalna kognicija, Atribucioni pristup, Stavovi, Socijalizacija pojedinca, Socijalna interakcija, Psihologija grupe i Socijalni uticaj), ali je u knjigu uključio i dodatno-inovativno poglavlje – Socijalna psihologija u organizaciji. Na ovaj način omogućio je da knjiga pored udžbeničkog karaktera poprimi i karakter knjige pristupačne široj čitalačkoj publici.

 

„Udžbenik uključuje sve teme predviđene programom i dobro će poslužiti ne samo studentima kojima je namenjen već i svima koji žele da se na relativno jednostavan način obaveste o glavnim problemima kojima se bavi socijalna psihologija i saznanjima do kojih je ova naučna disciplina do danas došla.“

 

prof.dr Bora Kuzmanović

„Sa velikim zadovoljstvom predlažem da se ovaj materijal štampa kao udžbenik. Koristiće ne samo studentima Fakulteta bezbednosti već će imati daleko širi krug korisnika: studenti koji uče psihologiju rada, rukovodioci, stručnjaci u javnim medijima, političari.“

 

prof.dr Desimir Pajević

Naručivanje: E-mail  dpscpp@sezampro.rs, www.dps.org.rs; tel. +381 11 3232961 i 3035131, faks 3239685, adresa Đušina 7/III Beograd

 

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović