O naručivanju

 logonovi3

  • Serbian Language
  • English (UK)

MOBING I ZAŠTITA OD MOBINGA


vera-kondicVera Kondić, psiholog
dr Mirjana Vuksanović, psiholog
Mirjana Tripković, psiholog
Silvija Radić, psiholog 
Svi izvođači seminara su članovi Udruženja «NO Mobbing» iz Beograda.

Datum održavanja: biće određen naknadno u zavisnosti od interesovanja učesnika
Trajanje:
dva dana
Mesto održavanja: Beograd


Prijava na E-mail dpscpp@sezampro.rs (navedite: ime i prezime, podatke radne organizacije ukoliko ona snosi troškove kotizacije ili svoje lične podatke ukoliko kotizaciju plaćate sami. Obavezno navedite kontakt telefon)

Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu kojim jedna osoba ili više osoba sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, ugrožava njen ugled, ljudsko dostojanstvo i integritet, a sa ciljem eliminacije sa radnog mesta. Mobing se prepoznaje kroz incidente koji se ponavljaju i u kojima se ispoljava ponašanje koje degradira i ponižava određenu osobu ili grupu. Žrtve mobinga su obično bespomoćne i nezaštićene. Mobing se ponekada lako prepoznaje (kada je ispoljen kroz vidno agresivno ponašanje), a ponekad može biti i skriven (iza autoritarnog rukovođenja i tada ga je teško opisati).

Mobing je danas kompleksna, široko rasprostranjena i narastajuća pojava koja ima pogubne posledice na radnu sredinu, psihofizičko zdravlje pojedinca, socijalno okruženje pojedinca i kompletnu zajednicu.

Seminar "Mobing i zaštita od mobinga" je namenjen svima onima koji žele da prepoznaju mobing i da nauče kako da se osećaju manje bespomoćno u okolnostima radne sredine. Zbog značajnosti pojave i problema koje ona izaziva potrebno je da se ova pojava upozna sa različitih aspekata, da se učesnici seminara nauče da je prepoznaju, jer se mobing može sprečiti primarnom prevencijom, odnosno, informisanjem, edukacijom, ličnim asertivnim treningom, savladavanjem bitnih komunikacijskih veština, zaštitnim zakonodavstvom i organizacionom politikom i praksom.

SEMINAR SADRŽI TRI NIVOA:

I nivo u kome se polaznici upoznaju sa sledećim temama:
- pojam mobinga
- nastajanje i uzroci mobinga
- elementi i mehanizam mobing situacije
- vrste mobinga
- faze mobinga
- posledice mobinga na pojedinca, socijalno okruženje i ekonomiju
- istraživanja i rezultati u oblasti mobinga
- kako prepoznati mobing
- radionica

II nivo u kome je fokus zaštita od mobinga i koji obuhvata:
- kratak rezime prvog nivoa-razmena
- studija slučaja
- zaštita od mobinga i građenje strategije za izlaz iz mobing situacije
- radionica

III nivo obuhvata prezentaciju veština komunikacije koje se koriste za sprečavanje mobinga i radionica

Izdvajamo

Programi obuka
za stručno usavršavanje
Detaljnije
Postanite član
obnovite članstvo
Detaljnije
Pred izazovom ste?Želite više!
Imamo rešenje za Vas
Detaljnije

Na mreži

Ko je na mreži: 182 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131
E-maildpscpp@orion.rs

Urednik i administrator sajta: Duško Kljajić
Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović