Merni instrumenti

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)


TOK - TESTOVI OPŠTE INFORMISANOSTI
priručnik i test sveske za sledeće forme:

1/90 i 1/93 za decu
2/90, 2/93 i 2/99 za odrasle
3. TOI SS/2014 i TOI VV/2014

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović