Merni instrumenti

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)


TIP-1- "TEST ZA ISPITIVANJE PRVAKA"
(Komplet - priručnik, manipulativni deo i 30 svezaka za odgovore)

TEST ZRELOSTI ZA ŠKOLU (TZŠ+), drugo prošireno izdanje (2011.)
(Komplet - priručnik, publikacija „Procena zrelosti za školu", manipulativni deo i 50 listova za odgovore)


Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović