Merni instrumenti

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)


KON-6
-Kiberneticka baterija konativnih testova
(Komplet - priručnik i po 25 test svezaka M/Ž)

MAHOVER TEST LJUDSKE FIGURE
(Komplet - priručnik, 50 upitnika i listova za ocenjivanje)

CI-N4 - "KORNEL INDEKS"
(Komplet - priručnik i 50 listova za odgovore)

TNR/mod
Životne teme i personalni satvovi, koncept, provera i primena
KOMPLET SADRŽI :
19.1 Prirucnik
19.2 TNR/mod - M .................................................15 kom
19.3 TNR/mod - Ž ..................................................15 kom
19.4 IPS-110/M .....................................................15 kom
19.5 IPS-110/Ž .....................................................15 kom
19.6 Arak TNR/mod - M/Ž .......................................30 kom
19.7 Arak IPS-110 M/Ž ...........................................30 kom
19.8 Graficki prikaz rezultata životnih tema i skupova 30 kom

TNR - "TEST NEDOVRŠENIH REČENICA" - STARA VERZIJA

MMPI-201 - modifikovan Minesota Multifazni Personalni Inventar
(Komplet - praktikum, priručnik, 10 test svezaka, 50 listova za odgovore, 50 listova za
interpretaciju i šabloni)

MMPI-202
(Komplet -priručnik, 50 listova za interpretaciju i komplet kartica)

GEN/A , GEN/B "GENERALNI NEUROTIZAM"
(Komplet -priručnik, po 25 test svezaka GEN A/B za muškarce i žene)

BOL - "BAZIČNI OSLONCI LIČNOSTI"
(Komplet -"Psihološki potporni sistem", priručnik, 30 listova za odgovore i upitnika o 
psihološkim stanjima, šabloni i CD sa programom za obradu podataka)

VP+2 "VELIKIH PET PLUS DVA"
(Komplet: priručnik i dodatak priručniku, po 10 test svezaka za muškarce i žene, 50 listova za odgovore, 50 listova za skorovanje, po 25 profila za intepretaciju za žene i muškarce, 50 profila za interpretaciju za adolescente, komplet šablona, CD sa programom za obradu)

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović