Merni instrumenti

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)

REVISK - Revidirana skala za merenje inteligencije dece po principima Vekslera
(Komplet - priručnik, 50 listova za odgovore, manipulativni deo i šablon)

NOVA BEOGRADSKA REVIZIJA - BINE SIMONOVE SKALE
(Komplet - priručnici, 35 svezaka za odgovore i manipulativni deo)

PROGRESIVNE MATRICE U BOJI
(Komplet - priručnik, test sveska, 50 listova za odgovore i manipulativni deo)

GUDINAF-HARIS TEST CRTANJA LJUDSKE FIGURE
(Komplet - priručnik i 50 listova za ocenjivanje)

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović