Merni instrumenti

LOGO2

  • Serbian Language
  • English (UK)


1. VITI - Vekslerov individualni test inteligencije
(Komplet - priručnik, 50 listova za odgovore, manipulativni deo i šablon)

2. KOG-3 - Baterija testova inteligencije
(Komplet - priručnik, po 15 test svezaka, 50 listova za odgovore, šablon)

2/A KOG-3 - DODATAK PRIRUČNIKU
Standardizacija za ispitanike stare 15 godina

3. VERBALNA SERIJA BORE STEVANOVIĆA
(Komplet - priručnik i 50 test svezaka)

4. BEG SERIJA
(Komplet - priručnik i 50 test svezaka)

5. BETA TEST
(Komplet - priručnik i 50 test svezaka)

6. TEST VIZUELNE PERCEPCIJE "ELEKTRIČNA MREŽA" TEM
(Komplet - priručnik i 50 listova za odgovore)

7. TEST VIZUELNOG PAMĆENJA - TVP (Revidirani Benton)
(Komplet - priručnik i test sveska)

Kontakt podaci

Adresa: Đušina 7/III, 11020 Beograd
Tel: +381 11 3232961, +381 11 3035131

E-maildpscpp@orion.rs

Tehnički urednik i administrator sajta: Duško Kljajić

Sekretar DPS: Marija Vukotić Odalović